Show simple item record

Impregnation of stainless steels for the conditions of oversea sailing

dc.contributor.advisorZmrzlý, Martincs
dc.contributor.authorChára, Tomášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:14:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:14:10Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationCHÁRA, T. Impregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plaveb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58651cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21375
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dočasnou protikorozní ochranou korozivzdorných ocelí pro podmínky zaoceánské přepravy. V teoretické části je nejdříve udělán přehled korozivzdorných ocelí se zaměřením na jejich korozní odolnost a vlivy negativně či pozitivně ovlivňující tuto odolnost. Je zde také podán návrh dočasné protikorozní ochrany korozivzdorných ocelí a způsoby jejího testování. V rešeršní části jsou pak shrnuty další poznatky o testování odolnosti korozivzdorných ocelí proti bodové korozi. Úkolem experimentální části bylo otestování účinnosti tří různých konzervačních prostředků a porovnání kvality dočasné protikorozní ochrany oproti nechráněné chemicky pasivované korozivzdorné oceli.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with temporary corrosion protection of stainless steel for the conditions of oversea sailing. At first the theoretical part describes types of the stainless steels focusing on their corrosion resistance and negatively or positively impacts affect of their resistance. There is also a proposal of methods of the temporary corrosion protection and testing its effectiveness. The recherché are summarized knowledge in testing resistance of stainless steels to pitting corrosion. The task of the study was to test the effectiveness of three different preservatives and comparing the quality of their temporary corrosion protection compared with unprotected chemically passivated stainless steels.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKorozivzdorné ocelics
dc.subjectbodová korozecs
dc.subjectdočasná protikorozní ochranacs
dc.subjectStainless steelsen
dc.subjectpitting corrosionen
dc.subjecttemporary corrosion protectionen
dc.titleImpregnace korozivzdorných ocelí pro podmínky záoceánských plavebcs
dc.title.alternativeImpregnation of stainless steels for the conditions of oversea sailingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-03cs
dcterms.modified2013-06-03-15:16:51cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58651en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:43:18en
sync.item.modts2020.03.30 22:46:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKalina, Lukášcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant ve své prezentaci shrnul výsledky své diplomové práce včetně motivace výběru tématu a zhodnocení současného stavu. Dotaz oponenta zodpověděl správně. V diskusi se členy komise prokázal svůj zájem o sledovanou problematiku.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record