Show simple item record

Optimization of Microwave Glycerolysis of Crosslinked Rigid PU Foams for Using Recyclate in Production

dc.contributor.advisorPetrůj, Jaroslavcs
dc.contributor.authorFigalla, Silvestrcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:07Z
dc.date.available2023-06-06cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationFIGALLA, S. Optimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58587cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21445
dc.description.abstractTeoretická část shrnuje možnosti chemické recyklace polyurethanových a polyisokyanurátových izolačních pěn a metod přípravy polyolů z jejich alkoholyzátů. Důraz je kladen na využití mikrovlnné ho ohřevu během depolymerace jako perspektivního zdroje energie chemolýzních procesů. Praktická část je zaměřena na optimalizaci přípravy recyklátu polyisokyanurátové izolační pěny v kombinaci s polyethylentereftalátem prostřednictvím glycerolýzy mikrovlnném poli. U získaného recyklátu byla ověřena zpracovatelnost a použitelnost pro opětovnou přípravu isokyanurátových pěn ve směsích s originálními polyoly.cs
dc.description.abstractThe theoretical part summarizes the chemical recycling processes of polyurethane and polyisocyanurate insulation foams and methods of polyols preparation from their alcoholysates. Emphasis is placed on the use of microwave heating during depolymerization, as a perspective energy source for chemolysis processes. The practical part is focused on optimization of recyclates preparation derived from polyisocyanurate foams and polyethylene terephthalate by microwave enhanced glycerolysis. Recyclates obtained were verified for their workability and applicability in blends with virgin polyols in polyisocyanurate foam manufacture process.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectRecyklace polyuretanůcs
dc.subjecttuhá polyisokyanurátová pěnacs
dc.subjectpolyethylentereftalátcs
dc.subjectzkapalněnícs
dc.subjectalkoholýzacs
dc.subjectglycerolýzacs
dc.subjectglycerolcs
dc.subjectpříprava polyolucs
dc.subjectmikrovlnný ohřevcs
dc.subjectPolyurethane recyclingen
dc.subjectrigid polyisocyanurate foamen
dc.subjectpolyethylenterepthalateen
dc.subjectliquefactionen
dc.subjectalcoholysisen
dc.subjectglycerolysisen
dc.subjectglycerolen
dc.subjectpolyol preparationen
dc.subjectmicrowave heatingen
dc.titleOptimalizace mikrovlnné glycerolýzy síťovaných tuhých PU pěn pro využití recyklátu ve výroběcs
dc.title.alternativeOptimization of Microwave Glycerolysis of Crosslinked Rigid PU Foams for Using Recyclate in Productionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-06cs
dcterms.modified2013-06-07-07:53:02cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58587en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:39:41en
sync.item.modts2019.04.03 17:40:47en
dc.contributor.refereeKučera, Františekcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record