Show simple item record

Assessment of rutin in elderberries

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorKaňová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2019-04-04T02:59:29Z
dc.date.available2019-04-04T02:59:29Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationKAŇOVÁ, K. Stanovení rutinu v plodech bezu černého [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.cs
dc.identifier.other58568cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21450
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na stanovení koncentrace rutinu v plodech bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu a využití černého bezu v lidovém léčitelství, medicíně a potravinářství. Dále jsou zde uvedeny nejdůležitější obsahové látky černého bezu, zejména flavonoidy, mezi které patří i rutin. Stručně jsou zde popsány jeho vlastnosti, biologické účinky a možnosti stanovení. V experimentální části je provedena optimalizace a validace metody vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC), která je použita k identifikaci a kvantifikaci rutinu v 18 odrůdách plodů bezu černého. K přípravě vzorků byla použita metoda extrakce stlačenou horkou vodou (PHWE) a přečištění pomocí extrakce na pevné fázi (SPE). Největší množství rutinu bylo zjištěno v odrůdě černého bezu Albida, a to 6,70 mg v 1 g sušiny. Vysoké koncentrace rutinu obsahovaly také odrůdy Haschberg, Sambu, Pregarten, Sambo a Sampo. Naopak nejnižší koncentrace byla naměřena v plodech odrůdy Aurea, 1,24 mg.g-1. Obsah rutinu v bezových plodech byl porovnán s obsahem rutinu v bezových listech a větvičkách a významných zdrojích rutinu – pohance a routě.cs
dc.description.abstractThis work is focused on determination of the concentration of rutin in the fruits of elderberry (Sambucus nigra L.). The theoretical part provides an overview of the properties, occurrence and use of elderberry in natural healing, medicine and food industry. Furthermore, important substances contained in elderberry, especially flavonoids, including rutin, are mentioned. Properties, biological effects and the possibility of determination of rutin are briefly described. In the experimental part the optimization and validation of the method of high performance liquid chromatography (HPLC), which is used for identification and quantification of rutin in fruits of 18 elderberry species, was performed. The pressurized hot water extraction was used for the preparation and solid phase extraction (SPE) for purification of the sample. The largest amount of rutin was found in a variety of elderberry Albida, 6,70 mg per 1 g of dry matter. High concentrations of rutin included varieties Haschberg, Sambu, Pregarten, Sambo and Sampo. On the other hand, the lowest concentration was found in variety Aurea, 1,24 mg.g-1. Finally, rutin content in elderberries was compared with the content of rutin in elder leaves and branches andwith significant sources of rutin – buckwheat and rue.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrutincs
dc.subjectbez černýcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectrutinen
dc.subjectelderberryen
dc.subjectHPLCen
dc.titleStanovení rutinu v plodech bezu černéhocs
dc.title.alternativeAssessment of rutin in elderberriesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-03cs
dcterms.modified2013-06-03-09:31:17cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid58568en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.27 12:41:28en
sync.item.modts2019.06.27 12:26:27en
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record