Show simple item record

Assessment of the Financial Situation of a Company

dc.contributor.advisorLuňáček, Jiřícs
dc.contributor.authorBlumenstein, Martincs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:08:37Z
dc.date.available2018-10-21T16:08:37Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationBLUMENSTEIN, M. Hodnocení finanční situace podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.cs
dc.identifier.other38864cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2157
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá teoretickou i praktickou stránkou analýzy brněnské firmy Cyrrus a.s. V praktické části vymezuje hlavní problém se kterým se firma v posledních letech potýká. Analýza SWOT identifikuje slabé stránky podniku a tak i možné příčiny nedostatků firmy. Rovněž vyzdvihuje oblasti, v nichž má firma konkurenční výhodu jež představují pro podnik příležitosti. SLEPTE analýza vymezuje podnikatelské prostředí s jeho dopady na firmu. V další části na základě provedených analýz vyslovuje návrhy k zefektivnění činnosti společnosti. V závěru pak shrnuje dosažené výsledky.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with theoretical and practical part of analysis Brno firm Cyrrus a.s. In practical part it defines the main problem which the firm copes in the last years. Analysis SWOT identifies weak parts of company and so possible causes of shortcomings as well. Also it highlights parts, where the firm has a competitive advantage which means an opportunity for company. SLEPTE analysis defines business environment with its impacts on the firm. In the next part on the base of undertaken analyses the thesis presents proposals for higher efficiency of firm business. In the end it summarizes achieved results.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectTržbycs
dc.subjectBonitní a Bankrotní modelycs
dc.subjectPříležitostics
dc.subjectSWOT a SLEPTE analýzycs
dc.subjectPorterův model konkurenčních silcs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSalesen
dc.subjectCredibility and Bankruptcy modelsen
dc.subjectOpportunitiesen
dc.subjectSWOT and SLEPTE analysesen
dc.subjectPorter's competitive forces modelen
dc.titleHodnocení finanční situace podnikucs
dc.title.alternativeAssessment of the Financial Situation of a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-16cs
dcterms.modified2011-07-13-10:45:19cs
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38864en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 12:22:29en
sync.item.modts2020.03.31 10:06:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeRada, Zbyněkcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record