Show simple item record

Financial Costs of Loans. Their Impact in Income Tax in Concrete Companies

dc.contributor.advisorSvirák, Pavelcs
dc.contributor.authorBednářová, Kamilacs
dc.date.accessioned2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.available2018-10-21T19:37:38Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBEDNÁŘOVÁ, K. Daňová uznatelnost finančních nákladů na úvěry a půjčky v konkrétních obchodních společnostech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other54713cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21630
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o otázkách vznikajících při přijímání úvěrů a půjček a posouzení daňové uznatelnosti souvisejících finančních nákladů pro účely daně z příjmů právnických osob. Zabývá se problematikou z perspektivy obchodních společností a obsahuje návody k aplikaci příslušných ustanovení zákonů. Stěžejní je praktická část diplomové práce, kde se podrobně věnuji reálným problémům konkrétních obchodních společností. Zde jsou obsaženy návrhy optimalizace úvěrů a půjček s ohledem na daňový dopad.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with questions arising during loans and debts acceptance and tax deductibility check of connected financial costs for purposes of corporate income tax. It observes the issue from the perspective of corporate bodies and contains guidance for application of relevant law enforcements. The key part is the practical part of my diploma thesis where I approach the real issues of particular business companies in great detail. This part includes proposals for loan and debt optimalization with regard to the tax impact.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdaň z příjmůcs
dc.subjectdaňová uznatelnostcs
dc.subjectnákladcs
dc.subjectúvěrcs
dc.subjectpůjčkacs
dc.subjectúrokcs
dc.subjectincome taxen
dc.subjecttax allowanceen
dc.subjectcosten
dc.subjectcrediten
dc.subjectloanen
dc.subjectinteresten
dc.titleDaňová uznatelnost finančních nákladů na úvěry a půjčky v konkrétních obchodních společnostechcs
dc.title.alternativeFinancial Costs of Loans. Their Impact in Income Tax in Concrete Companiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2013-02-07-08:21:16cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54713en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:05:18en
sync.item.modts2019.05.18 07:35:25en
dc.contributor.refereeJurajdová,, Hanacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record