Zobrazit minimální záznam

Creativity, Innovation and Organizational Culture

dc.contributor.advisorFranková, Emiliecs
dc.contributor.authorLanger, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:13:00Z
dc.date.available2023-01-30cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationLANGER, O. Kreativita, inovace a organizační kultura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other54731cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21634
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o kreativitě, inovacích a organizační kultuře. V teoretické části jsou vymezeny hlavní pojmy, jejich vzájemné vazby, prvky a bariéry. V praktické části je pomocí dotazníkového šetření, vlastního pozorování a rozhovorů se zaměstnanci společnosti zjišťován aktuální stav organizační kultury v podniku. Na základě výsledků šetření jsou předložena doporučení vedoucí ke zvýšení kreativity zaměstnanců, motivace a celkové zkvalitnění stávající úrovně organizační kultury společnosti.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the creativity, innovation and organizational culture. In the theoretical part are defined the main concepts, their mutual relations, elements and barriers. The practical part is checked by questionnaire, own personal observations and interviews with employees of the actual status of the organizational culture in the company. Based on the survey results are presented recommendations that lead to the increase in the employee creativity, motivation and overall improvement of the current level of the organizational culture in the company.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectKreativitacs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectorganizační kulturacs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectzlepšenícs
dc.subjectdotazníkcs
dc.subjectCreativityen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectorganizational cultureen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectimprovementen
dc.subjectquestionnaireen
dc.titleKreativita, inovace a organizační kulturacs
dc.title.alternativeCreativity, Innovation and Organizational Cultureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-01-30cs
dcterms.modified2013-02-07-08:21:17cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid54731en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.10.21 20:27:15en
sync.item.modts2018.10.21 15:06:36en
dc.contributor.refereePřibylová, Martinacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam