Show simple item record

TV Remote Controller

dc.contributor.advisorHermany, Jiřícs
dc.contributor.authorBordács, Balázscs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:53:13Z
dc.date.available2018-10-21T16:53:13Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationBORDÁCS, B. Dálkové ovládání televizního přijímače [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31106cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2166
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou dálkového ovládání televizního přijímače. Cílem této práce je prostudovat standardy dálkového ovládání televizních přijímačů pomocí infračerveného záření IR. Pro úspěšné řešení práce je nutné se seznámit s principem činnosti IrDA. V druhé části dokumentu je navržen měřicí jednotka pro měření parametrů dálkového ovládání. Pro příjem IR signálu navržena jednotka obsahuje integrovaný infračervený přijímač a fotodiodu. Dále následuje popis jednotlivých bloku měřicí jednotky a principy měření parametrů. Poslední část je věnována zpracování výsledků měření úrovní a časových průbehů signálů v modulu přijímače, směrových charakteristik vysílače a přijímače IR záření. K měřicí přípravku je vytvořená laboratorní úloha včetně zadání, protokolu a vzorového měření.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis deals with parameters of the TV Remote Controller. Aim of this work is studying standards of remote controling of TV receiver by the way of infra-red light. For succesful solving of this project is important to learn about the theory of IrDA. In the second part ot this thesis is designed measurement unit for measuring the parameters of the remote control. The measurement unit includes an integrated IR receiver and photodiode for receive IR signals from remote control. The description of measurement unit blocks and principles of measuring parameters are also placed there. The final part is devoted to processing the measurement results of measuring levels and time waveforms of signal in the receiver module, directional characteristics of remote control and receiver. For measuremented unit is created laboratory task including the role specification and protocol.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDálkové ovládánícs
dc.subjectinfračervené zářenícs
dc.subjectvysílačcs
dc.subjectpřijímačcs
dc.subjectmodulacecs
dc.subjectprincip IrDAcs
dc.subjectRemote controlleren
dc.subjectinfra-reden
dc.subjecttransmitteren
dc.subjectreceiveren
dc.subjectmodulationen
dc.subjectIrDA principleen
dc.titleDálkové ovládání televizního přijímačecs
dc.title.alternativeTV Remote Controlleren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-08cs
dcterms.modified2010-09-23-10:45:05cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31106en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 18:37:01en
sync.item.modts2020.03.31 14:56:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHála, Ondřejcs
dc.description.markDcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise. Otázky členů komise: Ing. Šebesta: Odůvodněte tvar směrových charakteristik Vašeho měření. prof. Hanus: Jaký je rozdíl mezi ultrazvukovým a IR přenosem a proč se u TV přijímačů používá nyní IR přenos místo ultrazvukového.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record