Show simple item record

Mobile Objects Tracking Module

dc.contributor.advisorŠebesta, Jiřícs
dc.contributor.authorFamfulík, Lukášcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:55:11Z
dc.date.available2018-10-21T16:55:11Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationFAMFULÍK, L. Modul pro sledování mobilních objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other31119cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2183
dc.description.abstractCílem diplomové práce je provést inovaci jednotky NCL07 firmy NAM system a.s.. Výsledná jednotka by měla mít lepší parametry a menší rozměry. Měla by být srovnatelná funkcemi i rozměry s obdobnými přístroji na trhu. V úvodní části projektu budou popsány funkce a jednotlivé obvody jednotky NCL07. Dále bude provedena analýza s cílem navrhnout úpravy vedoucí ke zmenšení rozměrů DPS a zlepšení dalších parametrů jednotky vč. návrhů na SW zlepšení. Teoretická část práce bude zaměřena na výběr hlavních měřených veličin a metody ověřování přesnosti měření. Také zde budou popsány teoretické základy použité v dalších částech práce. V praktické části bude uveden postup návrhu inovované jednotky. Na závěr budou provedena měření inovované jednotky a výsledky porovnány s konkurenčními projekty.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to innovate NCL 07 unit made by NAM system a.s. The new device is intended to have improved parameters and diminished dimensions. It should be fully comparable to similar products on market. In the first part there are described features and individual circuits of NCL07 unit. Further there is done an analysis to suggest modifications leading to reduce proportions of DPS and to enhance other parameters including SW design improvement. Theoretical part deals with selection of main measured values and methods of verification of measurement accuracy. There is also described theoretical basis used in the oncoming sections of the thesis. In the practical part there are presented procedures of designs of innovated product. In the conclusion there will be made testing of new unit and results will be compared to competitive commodities.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSledování polohycs
dc.subjectGPS přijímačcs
dc.subjectGPRS modemcs
dc.subjectměření zrychlenícs
dc.subjectTracking objectsen
dc.subjectGPS receiveren
dc.subjectGPRS modemen
dc.subjectakceleration measureen
dc.titleModul pro sledování mobilních objektůcs
dc.title.alternativeMobile Objects Tracking Moduleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-07cs
dcterms.modified2011-07-15-10:45:09cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid31119en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 14:54:18en
sync.item.modts2020.03.31 12:50:46en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeZamazal,, Michalcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) Ing. Karel Fliegel, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record