Show simple item record

Marketing Plan of Daniel's Donuts, Ltd.

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorBěčáková, Hanacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:21:50Z
dc.date.available2018-10-21T17:21:50Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationBĚČÁKOVÁ, H. Marketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other49033cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21949
dc.description.abstractHlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Daniel’s Donuts, s.r.o. a následné zavedení těchto marketingových strategií do řízení společnosti. Tato firma se zabývá nejen výrobou a přímým prodejem mini donutů, ale také distribucí potřebných technologií, surovin a know-how pro český i slovenský trh. První část práce je zaměřena na teorii marketingového plánování a charakteristiku daného trhu. V druhé části je pozornost věnována samotné firmě a jejímu popisu. V části praktické je pak cílem analýza jejího současného stavu a vytvoření návrhu marketingového plánu.cs
dc.description.abstractThe main subjekt of this bachelor thesis is to create a marketing plan proposal for Daniel’s Donuts, LTD and subsequent implementation of these marketing strategies in the management of the company. This company is engaged in both manufacturing and direct selling MiniDonut but also the distribution of necessary technology, materials and know-how for Czech and Slovak markets. The first part focuses on the theory of marketing planning and the characteristics of the market. In the second part, attention is paid to the company itself and its description. In the practical part is then to analyze its present state and a draft of the marketing plan.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMarketingcs
dc.subjectmarketingový pláncs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingová strategiecs
dc.subjectMarketingen
dc.subjectmarketing planen
dc.subjectmarketing mixen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectmarketing strategyen
dc.titleMarketingový plán pro Daniel's Donuts, s.r.o.cs
dc.title.alternativeMarketing Plan of Daniel's Donuts, Ltd.en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:51cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid49033en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:25:47en
sync.item.modts2020.03.31 09:42:20en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeVrtalová, Lindacs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta BP: odpovězeno Otázka: Ing. Tomáš Heralecký, Nákladové zhodnocení, objasnění návrhu- navázaní spoluráce s rádiem Haná, vyčíslení očekávaného efektu BP na straně výnosu Odpovězno Otázka: doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. Objasnění grafu výstavby nákupních center Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record