Show simple item record

Microcontroller controlled timer

dc.contributor.advisorPavlík, Michalcs
dc.contributor.authorHeralecký, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:33Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:33Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHERALECKÝ, L. Mikrokontrolérem řízené spínací hodiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other62519cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/22688
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem „Mikrokontrolerem řízené spínací hodiny“ je zaměřena na návrh a praktické využití zařízení, které bude schopno v závislosti na vnějších podnětech vykonávat jednoduché úkony. V této práci jsou popsány funkce a možnosti mikrokontroleru ATMega162, jeho ovládání a programová obsluha. Dále je zde popsáno několik dalších použitých součástí jako např. obvod reálného času, LCD displej, maticová klávesnice, teplotní a další senzory. První část je zaměřena na teoretické seznámení s mikrokontrolerem a použitými součástmi. V další části je návrh DPS – vhodné rozmístění součástek, umístění konektorů, řešení problémů při návrhu DPS. Pro testovaní funkce navrženého a vyrobeného zařízení je vytvořena jednoduchá testovací DPS. Praktickou část zakončuje vlastní programování mikrokontroleru programovacím jazykem C.cs
dc.description.abstractBachelor thesis entitled "Microcontroller-controlledtimer" is focused on design and practical application created a device that will be capaje of depending on external dating of simple tasks. This paperdescribes the features and capabilities of the microcontroller ATmega162, the Operations and program services. There is also described several other components used such as RTC, LCD display, matrix keyboard, temperature and othersensors. The first part is devoted to the oretical introduction to microcontroller and used parts. In another part ofthe PCB design - suitable layout of components, connectors, location, solving problems in PCB design. Fortesting functions designed and manufactured equipment is made simple test PCB. The practical part ended custom programming microcontroller programming language C.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikrokontrolercs
dc.subjectAtmelcs
dc.subjectATMega162cs
dc.subjectLCD displejcs
dc.subjecthodinycs
dc.subjectteploměrcs
dc.subjectobvod reálného časucs
dc.subjectRTC.cs
dc.subjectMicroprocessoren
dc.subjectAtmelen
dc.subjectATMega162en
dc.subjectLCD displayen
dc.subjectclocken
dc.subjectthermometeren
dc.subjectcircuitreal-timeen
dc.subjectRTC.en
dc.titleMikrokontrolérem řízené spínací hodinycs
dc.title.alternativeMicrocontroller controlled timeren
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-17cs
dcterms.modified2013-06-20-06:27:46cs
thesis.disciplineMikroelektronika a technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid62519en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:14:17en
sync.item.modts2020.03.31 20:41:14en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMacháň, Ladislavcs
dc.description.markDcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Dalibor Biolek, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Ladislav Hulenyi, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent seznámil státní závěrečnou komisi s řešením své bakalářské práce a odpověděl na následující dotazy oponenta a členů komise: 1. jak spínáte výkonové zátěže (využíváte relé)? 2. jak realizujete spínací jednotku v praxi? 3. charakterizujte kritické parametry systému z hlediska stabilitycs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record