Show simple item record

Adaptive active band - pass

dc.contributor.advisorSedláček, Jiřícs
dc.contributor.authorVelička, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:17:07Z
dc.date.available2019-05-17T14:17:07Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationVELIČKA, P. Adaptivní aktivní pásmová propust [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.cs
dc.identifier.other31198cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2301
dc.description.abstractCílem práce je nalézt a navrhnout řešení přeladitelného kmitočtového ARC filtru typu pásmová propust, u kterého bude možné měnit šířku pásma a ladit střední kmitočet. Ladění středního kmitočtu bude možné v rozsahu od 10kHz do 100kHz. Šířka pásma bude laditelná v maximálním rozmezí, které nám vybrané zapojení umožní. V práci jsou vybrány dva způsoby realizace filtru. Je provedeno jejich srovnání a výběr lepší varianty. Práce obsahuje výpočty pro výslednou variantu filtru a popisuje způsob ladění filtru a následně způsob zjednodušení ladění vybraného filtru. Bakalářská práce zahrnuje kompletní návrh filtru pro jeho realizaci. Jako vhodný způsob elektronického ladění byly vybrány digitální potenciometry řízené naprogramovaným mikrokontrolérem. Tento způsob byl také následně realizován.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to find and propose solutions adaptive ARC frequency bandpass filter, where it will be possible to change the bandwidth and tuning the center frequency. Centre frequency will be tuning in the range from 10kHz to 100kHz. Bandwidth is tunable to the maximum range that will enable us to select involvement. The thesis selected two methods of implementation of the filter. It made the comparison and selection of improved variants. Thesis includes calculations of the resulting variant filter and describes how to tune the filter, and then simplify the tune selected filter. Bachelor thesis includes a complete filter design for its implementation. A suitable method of electronic tuning were selected digital potentiometers controlled programmed microcontroller. This method was also subsequently implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPásmová propustcs
dc.subjectaktivní filtrcs
dc.subjectoperační zesilovačcs
dc.subjectdigitální potenciometrcs
dc.subjectmikrokontrolércs
dc.subjectelektronické ladění.cs
dc.subjectBandpassen
dc.subjectactive filteren
dc.subjectoperational amplifieren
dc.subjectdigital potentiometeren
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectelectronic tuning.en
dc.titleAdaptivní aktivní pásmová propustcs
dc.title.alternativeAdaptive active band - passen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-14cs
dcterms.modified2010-07-13-11:45:21cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid31198en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:21en
sync.item.modts2021.11.12 13:05:56en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeMurina, Milancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Sedláček, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) prof. Ing. Stanislav Zvánovec, Ph.D. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record