Show simple item record

Adjustment of quick clamping equipment for application on screener crusher bucket

dc.contributor.advisorPokorný, Přemyslcs
dc.contributor.authorHrňa, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.available2019-04-04T03:02:54Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHRŇA, L. Úprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63428cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23182
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá úpravou rychloupínacího zařízení prosévací lopaty Allu SC 3-20 tak, aby se zefektivnilo jak nabírání materiálu do lžíce, tak i samotné prosévání. Pomocí simulační metody v programu Adams je zjištěn průběh sil při nabírání materiálu původním zavěšením. Jsou zde odhaleny nedokonalosti původního zavěšení a návrh výhodnějšího zavěšení. Nový tvar rychloupínacího mechanismu je navržen v modeláři Catia a v programu I-Deas je provedena závěrečná pevnostní kontrola dílů nově navrženého mechanismu. Na závěr jsou obě varianty porovnány z hlediska nabírání materiálu, prosévání materiálu, složitosti konstrukce a nutných omezujících kritérií.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the adjustment of quit camping equipment for application on screener crusher bucket Allu SC 3-20 in order to streamline both digging into the bucket, and the actual screening. Using simulation methods in the Adams programme, forces are detected for the digging with the original suspension. Imperfections are revealed for the current full suspension and suggestions made for the new proposedsuspension. The new shape quick release mechanism is designed in CATIA modeler and the I-Deas programme provides final strength control of parts for the proposed mechanism. Finally, both variants are coMPared in terms of digging, sifting the material complexity of the design and the necessary restrictive criteria.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAhlmanncs
dc.subjectMecalaccs
dc.subjectAllucs
dc.subjectlopatacs
dc.subjectrychloupínánícs
dc.subjectpevnostní analýzacs
dc.subjectCatiacs
dc.subjectAdamscs
dc.subjectI-Deascs
dc.subjectAhlmannen
dc.subjectMecalacen
dc.subjectAlluen
dc.subjectbucketen
dc.subjectquick champing equipmenten
dc.subjectstress analysisen
dc.subjectCatiaen
dc.subjectAdamsen
dc.subjectI-Deasen
dc.titleÚprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopatcs
dc.title.alternativeAdjustment of quick clamping equipment for application on screener crusher bucketen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-10cs
dcterms.modified2013-06-25-07:46:17cs
thesis.disciplineAutomobilní a dopravní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63428en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:13:59en
sync.item.modts2020.03.31 21:43:34en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereePokorný, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miroslav Rousek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Břetislav Mynář, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jírů (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record