Show simple item record

Dynamic simulation of DC motor using FEM

dc.contributor.advisorVítek, Ondřejcs
dc.contributor.authorGottwald, Michalcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:26:08Z
dc.date.available2019-05-17T03:26:08Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationGOTTWALD, M. Dynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.cs
dc.identifier.other35725cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/232
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dynamickým modelem konkrétního stejnosměrného motoru s parametry získanými z výpočtu a z programu využívající metody konečných prvků. Ukazuje, jak moc přesných výsledků lze v modelu dosáhnout, vychází-li se jen z hodnot, které lze na motoru změřit, naměřit nebo spočítat. Práce se skládá ze tří částí. Nejprve je popsána stavba a funkce stejnosměrného motoru a základní princip a využití MKP. Následuje výpočet parametrů analyticky a numericky. Do hledaných parametrů patří moment, odpor a indukčnost vinutí kotvy, odpor a indukčnost budícího vinutí. A poslední část je věnována samotné tvorbě dynamického modelu. V závěru práce jsou porovnány výsledky z dynamického modelu s naměřenými hodnotami.cs
dc.description.abstractMy diploma thesis deals with a specific dynamic model of DC motor with the parameters obtained from the calculation and from the program using the finite element method. It shows how much accurate results can be achieved in the model, if you use only the values which can be measured, recorded and calculated on the engine. This thesis contens three parts. First part describes the structure and function of DC motor and the basic principle and the use of FEM. Next is calculation analytical and numerical parameters. The search parameters include torque, resistance and inductance of armature winding, resistance and inductance of excitation windings. The last part is dedicated to creating a dynamic model. Results from the dynamic model and measured values are compared in the conclusion of my thesis.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectdynamický modelcs
dc.subjectindukčnostcs
dc.subjectkomutacecs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectmomentcs
dc.subjectodporcs
dc.subjectstejnosměrný motorcs
dc.subjectvýpočetcs
dc.subjectcalculationen
dc.subjectcommutationen
dc.subjectdirect current motoren
dc.subjectdynamic modelen
dc.subjectfinite element methoden
dc.subjectinductanceen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectresistanceen
dc.subjecttorqueen
dc.titleDynamický model stejnosměrného motoru s využitím metody konečných prvkůcs
dc.title.alternativeDynamic simulation of DC motor using FEMen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-07-15-10:46:00cs
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid35725en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:37:07en
sync.item.modts2019.05.18 23:29:45en
dc.contributor.refereeHuzlík, Rostislavcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record