Show simple item record

Robotic cell design for automated manipulation - expedition of beer barrels and bottle crates

dc.contributor.advisorPochylý, Alešcs
dc.contributor.authorSlováček, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-04T04:33:11Z
dc.date.available2019-04-04T04:33:11Z
dc.date.created2010cs
dc.identifier.citationSLOVÁČEK, A. Návrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.cs
dc.identifier.other30001cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2335
dc.description.abstractZ počátku je vysvětlen a popsán celý princip expediční linky včetně pouţitých prostředků. Pro návrh průmyslového robota jsou stanoveny poţadavky. Je vybrán vhodný průmyslový robot. Jsou popsány vlastnosti robota a řeší se jeho umístění. Je popsána konstrukce jiţ existujícího efektoru, která projde vylepšením. V řízení jsou uvedeny základní spojitosti mezi jednotlivými sekcemi a přiblíţení principu celkového fungování. Ze strany bezpečnosti jsou uvedeny základní normy. Řeší se celkové zabezpečení pracoviště a moţné problémy, které mohou vzniknout při provozu linky.cs
dc.description.abstractFrom the begining the shipping line is described and explained together with used principles. Requarements are set for the design of the industrial robot. A suitable industrial robot is selected. The propeties of the robot are described and location is being solved. The construction of existing effector which is going to go through improvement is descibed. In the controls are given the basic conections of sections and overview functioning. The basic standarts of safety are included as well as security of the workplace and possible problems that may occure during the operation of the line.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrobotcs
dc.subjectefektorcs
dc.subjectdopravníkcs
dc.subjectmanipulátorcs
dc.subjectmechanismuscs
dc.subjectsenzorcs
dc.subjectřízenícs
dc.subjectbezpečnostcs
dc.subjectroboten
dc.subjecteffectoren
dc.subjectconveyoren
dc.subjectmanipulatoren
dc.subjectmechanismen
dc.subjectsensoren
dc.subjectcontrolsen
dc.subjectsafetyen
dc.titleNávrh robotické buňky pro automatickou manipulaci - expedici pivních sudů a přepravekcs
dc.title.alternativeRobotic cell design for automated manipulation - expedition of beer barrels and bottle cratesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2010-06-21cs
dcterms.modified2010-10-06-10:45:39cs
thesis.disciplineStavba strojů a zařízenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid30001en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:33:19en
sync.item.modts2020.03.30 21:39:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKubela, Tomášcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record