Show simple item record

Marketing Research of Customer Satisfaction with Products of Banking Institution

dc.contributor.advisorŠimberová, Ivetacs
dc.contributor.authorHurta, Adamcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:37:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:37:59Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHURTA, A. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s produkty bankovních institucí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63379cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23602
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje marketingovému výzkumu spokojenosti veřejnosti s produkty bankovních institucí. Je zaměřena na analýzu základního bankovního produktu konkrétních bank působících na českém bankovním trhu. Teoretická část je věnována definici zákazníka a jeho pojetí, vymezení marketingu, postupům marketingového průzkumu včetně jeho nástrojů. Dále se věnuje obecné charakteristice bankovních institucí a daného bankovního produktu. Praktická část se zabývá průzkumem spokojenosti veřejnosti s nabízeným produktem, následnou analýzou shromážděných dat a návrhem na případné zlepšení produktu a služeb.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with public satisfaction analysis of banking products institutions. The analysis focuses on basic banking product of particular banks placed in Czech Republic. The theoretical section outlines the definition of customer, the definition of marketing, the methods of marketing research including instruments. It occupies with the characteristics of banking institutions and given banking product. The practical section is aimed at the survey of customer‘s satisfaction with offered product, the following analysis of the collected data and the suggest of improving the product and services.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBankacs
dc.subjectbankovní produktycs
dc.subjectzákazníkcs
dc.subjectměření spokojenosti zákazníkacs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectBanken
dc.subjectbanking productsen
dc.subjectcustomeren
dc.subjectcustomer satisfaction measurementen
dc.subjectanalysisen
dc.titleMarketingový výzkum spokojenosti zákazníků s produkty bankovních institucícs
dc.title.alternativeMarketing Research of Customer Satisfaction with Products of Banking Institutionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-13cs
dcterms.modified2013-06-24-11:26:53cs
thesis.disciplineEkonomika a procesní managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid63379en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 21:40:16en
sync.item.modts2020.03.31 20:44:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeDodek, Radimcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen)cs
but.defenceOtázky oponenta BP: odpovězeno Otázka: doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. Objasnění Kanova modelu spokojenosti zákazníků Odpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record