Show simple item record

Production of components "control element" extrusion

dc.contributor.advisorLidmila, Zdeněkcs
dc.contributor.authorStříbrný, Jancs
dc.date.accessioned2018-10-22T01:50:32Z
dc.date.available2018-10-22T01:50:32Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationSTŘÍBRNÝ, J. Výroba součásti "regulační člen" protlačováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63367cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23623
dc.description.abstractProjekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby regulačního členu protlačováním – dílce ze slitiny hliníku EN AW 6082. Na základě literární studie problematiky objemového tváření za studena a výpočtu, byl navržen postup výroby na jednu operaci. Polotovarem byl určen špalík nařezaný z tyče o průměru 43,5 mm a délce 17,4 mm. Výroba je navržena pro kolenový razící lis LLR 400 (výrobce Šmeral Brno a.s.) o jmenovité síle 4000 kN. Průtlačník a průtlačnice jsou zhotoveny z nástrojové oceli 19 830.4 tepelně zpracované dle výkresové dokumentace.cs
dc.description.abstractThe project elaborated in frame of engineering studies branch Engineering technology submitted technology design of manufacturing a control element by extrusion – part of aluminium alloy EN AW 6082. On the base of literature study of the cold forming problems and calculations was designed procedure on one operation. Semi-finished product was chosen cut block rods with a diameter of 43.5 mm and length of 17,4 mm. The production is designed for toggle stamping press LLR 400 (producer Šmeral Brno a.s.) with a nominal force 4000 kN. Extrusion punch and extrusion die are made of steel alloy 19 830.4 heat-worked according to drawing documentation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectTvářenícs
dc.subjectprotlačování za studenacs
dc.subjectregulační člencs
dc.subjectEN AW 6082cs
dc.subjectFormingen
dc.subjectcold extrusionen
dc.subjectcontrol elementen
dc.subjectEN AW 6082en
dc.titleVýroba součásti "regulační člen" protlačovánímcs
dc.title.alternativeProduction of components "control element" extrusionen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-24-15:08:18cs
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63367en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 23:59:51en
sync.item.modts2020.03.31 17:38:28en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForejt, Milancs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval svoji diplomovou práci a odpověděl na otázky oponenta. Studentovi byly kladeny tyto otázky: 1. Kde byly získány koeficienty do konstitutivní rovnice Zerelli-Armstronga? 2. Co vyjadřuje režie v technicko-ekonomickém zhodnocení? 3. Proč byla volena dělená průtlačnice?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record