Show simple item record

Evaluation of the contamination of working environment in the Gumotex Breclav joint stock company

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorPetrušová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:43Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:43Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationPETRUŠOVÁ, P. Posouzení kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav těkavými organickými látkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33041cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2366
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá posouzením kontaminace vybraného pracovního prostředí firmy Gumotex, a.s. těkavými organickými látkami s využitím pasivního vzorkování. V teoretické části je uveden popis těchto látek a jejich reakce v atmosféře, dále pak praktické využití vybraných látek a jejich účinky na lidské zdraví. Jsou zde popsány možnosti pasivního vzorkování a stanovení těchto látek. Obsahem experimentální části je vzorkování těkavých organických látek na dvou vybraných pracovištích firmy Gumotex, a.s. za použití pasivních vzorkovačů Radiello. Finálnímu stanovení plynovou chromatografií s plamenově ionizačním detektorem předcházela extrakce adsorpčních povrchů vzorkovače sirouhlíkem. Na závěr jsou porovnány získané údaje s přípustnými expozičními limity a nejvyššími přípustnými koncentracemi, které jsou definovány Státním zdravotním ústavem.cs
dc.description.abstractDiploma thesis deals with the assessment of volatile organic compounds contamination of selected working environment in Gumotex, joint stock company using passive sampling. The theoretical part contains description of these compounds and their reactions in the atmosphere, practical use of these substances and their effect on human health. The possibilities of passive sampling and determination of these substances are described as well. The experimental part contains analysis of volatile organic compounds at two selected workplaces in Gumotex, joint stock company using passive samplers Radiello. Final determination by gas chromatography with flame ionization detector was preceded by adsorption surface extraction of sampler with carbon disulfide. In conclusion, obtained data are compared with the permissible exposure limits and maximum allowable concentrations, which are defined by the National Health Institute.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjecttěkavé organické látkycs
dc.subjectpasivní vzorkování ovzdušícs
dc.subjectRadiellocs
dc.subjectaktivní vzorkování ovzdušícs
dc.subjectpracovní prostředícs
dc.subjectplynová chromatografiecs
dc.subjectvolatile organic compounden
dc.subjectpassive air samplingen
dc.subjectRadielloen
dc.subjectactive air samplingen
dc.subjectworking environmenten
dc.subjectgas chromatographyen
dc.titlePosouzení kontaminace pracovního ovzduší v podniku Gumotex a.s. Břeclav těkavými organickými látkamics
dc.title.alternativeEvaluation of the contamination of working environment in the Gumotex Breclav joint stock companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-06cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:05cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33041en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 06:26:31en
sync.item.modts2019.05.18 11:22:14en
dc.contributor.refereeVávrová, Miladacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record