Show simple item record

Comparison of Selected Real Traffic Accidents to Crash Tests

dc.contributor.advisorSemela, Marekcs
dc.contributor.authorRybková, Terezacs
dc.date.accessioned2019-04-04T00:57:38Z
dc.date.available2018-06-11cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationRYBKOVÁ, T. Srovnání vybraných silničních nehod se stávajícími nárazovými zkouškami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63233cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23794
dc.description.abstractTato diplomová práce představuje přehled základních sil působící na vozidlo, základní metody analýzy nehodových dějů a sběr dat použitých při analýze nehod, přehled základních biomechanických kritérií a limitů používaných při homologační zkoušce ochrany cestujících při čelním nárazu, používané nárazové zkoušky, homologační zkoušky a specifikace pro tyto zkoušky. Pozornost je zejména věnována nárazovým zkouškám Euro NCAP a homologačním zkouškám vozidel Škoda Octavia s cílem pokusit se je porovnat s vybranými nehodami z hlediska hloubky a charakteru deformace a vyhodnotit zjištěné porovnání.cs
dc.description.abstractThis master’s thesis presents an overview of the basic forces acting on the vehicle, the basic methods of analysis of accident, collection of data used in the analysis of accidents, an overview of the basic performance criteria and thresholds used in the homologation test of occupant protection in a frontal impact, used crash tests, homologation tests and specifications for these tests. Attention is paid to Euro NCAP crash tests and to homologation tests of vehicles Skoda Octavia with aim to try to compare them with selected accidents in terms of depth and character deformation and evaluate findings comparision.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectHomologační zkouškycs
dc.subjectEuro NCAPcs
dc.subjectstřetová rychlostcs
dc.subjectanalýza nehodcs
dc.subjectdeformacecs
dc.subjectEEScs
dc.subjectzranění.cs
dc.subjectHomologation testsen
dc.subjectEuro NCAPen
dc.subjectimpact speeden
dc.subjectaccident analysisen
dc.subjectdeformationen
dc.subjectEESen
dc.subjectinjury.en
dc.titleSrovnání vybraných silničních nehod se stávajícími nárazovými zkouškamics
dc.title.alternativeComparison of Selected Real Traffic Accidents to Crash Testsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-21-08:26:34cs
thesis.disciplineExpertní inženýrství v dopravěcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63233en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 10:46:58en
sync.item.modts2019.05.18 17:01:02en
dc.contributor.refereeSojka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record