Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorŽižlavský, Ondřejcs
dc.contributor.authorHavlová, Petracs
dc.date.accessioned2014-12-19T23:56:33Z
dc.date.available2018-06-11cs
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationHAVLOVÁ, P. Řízení nákladů v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other63179cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23913
dc.description.abstractCílem diplomové práce je popsat a zanalyzovat současný stav řízení nákladů a navrhnout opatření pro zlepšení stavu. Teoretická část je věnována klasifikaci nákladů, kalkulacím a nástrojům pro řízení nákladů. Praktická část pak popisuje řízení nákladů v analyzované firmě. Dále je provedena vertikální a horizontální finanční analýza. Z analýz řízení nákladů jsou nadefinována opatření pro zlepšení stavu. Z vertikální a horizontální analýzy vyplynuly nákladové položky, kterým je vhodné věnovat pozornost.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis, which is divided into a theoretical and a practical part, is to describe and analyze the current tendency in a company’s cost management, and suggest a precaution leading to an improvement. The theoretical part compiles the classification of costs, calculations, and tools and processes of cost management. The practical part then describes cost management in the analyzed company. Both vertical and horizontal financial analysis are rendered – from the analyses, precautions are defined, as well as cost items, which are suggested to be paid attention to.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectŘízení nákladůcs
dc.subjectKalkulacecs
dc.subjectTechnicko-hospodářské normycs
dc.subjectABC metodacs
dc.subjectCost managementen
dc.subjectCalculationen
dc.subjectTechno-economic standarden
dc.subjectActivity Based Costingen
dc.titleŘízení nákladů v podnikucs
dc.title.alternativeCost Controlling in a Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.extent0.88 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-20-08:55:09cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63179en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2018.04.10 12:26:42en
sync.item.modts2014.12.04 06:48:16en
dc.contributor.refereeHoliš, Evžencs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam