Show simple item record

Condesing Steam Turbine 25 MW

dc.contributor.advisorFiedler, Jancs
dc.contributor.authorMašek, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:07:22Z
dc.date.available2019-05-17T06:07:22Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationMAŠEK, M. Kondenzační parní turbina 25 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other63129cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/23943
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry a regenerací, která se skládá ze dvou nízkotlakých ohříváků a odplyňováku s napájecí nádrží. Parní turbína je navrhnuta s výstupem dolů do vodou chlazeného kondenzátoru. Vypočítána je průtočná část s délkami oběžných a rozváděcích lopatek. Provedeny jsou základní pevností a dimenzovací výpočty. Na závěr práce je tepelná bilance turbíny dle zadání přepočtena pro 80% a 105% provoz. Součástí práce je výkres s podélným řezem turbínou včetně spojky s převodovkou.cs
dc.description.abstractMaster’s thesis deals with design and calculation of one body condensing steam turbine of 25 MW with samples for paper-making industry. The thesis is focused on calculation of the turbine’s heat balance with two technological samples and regeneration which consists of two low pressure heaters and a deaerator with a power reservoir. The steam turbine is designed with a water cooling condenser with down output. The flow part is calculated with lengths of blades. There are basic strength and proportion calculations. In the end of the thesis the turbine’s heat balance is recalculated to 80% and 105% scheme according to an assignment. Another part of this thesis is a drawing of a longitudinal cut of the turbine including a connector with a gearbox.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKondenzační parní turbínacs
dc.subjectprůtočná částcs
dc.subjectrovnotlaké lopatkovánícs
dc.subjectregeneracecs
dc.subjectvysokootáčkový.cs
dc.subjectCondensing steam turbineen
dc.subjectflow parten
dc.subjectequal pressure bladingen
dc.subjectregenerationen
dc.subjecthigh speed.en
dc.titleKondenzační parní turbina 25 MWcs
dc.title.alternativeCondesing Steam Turbine 25 MWen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-18cs
dcterms.modified2013-06-25-07:47:07cs
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid63129en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 04:14:09en
sync.item.modts2020.03.31 23:54:13en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeNorbert, Webercs
dc.contributor.refereeNorbert, Webercs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) prof. Ing. Stanislav Veselý, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Kundera (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen) Ing. Čáslava Pavel (člen) Ing. Stanislav Kubiš, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record