Show simple item record

Analysis of some active substances in different products from rice

dc.contributor.advisorMárová, Ivanacs
dc.contributor.authorValentová, Radkacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:03:47Z
dc.date.available2019-04-03T22:03:47Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationVALENTOVÁ, R. Analýza vybraných aktivních látek v různých druzích výrobků z rýže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33049cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2396
dc.description.abstractPředložená diplomová práce je zaměřena na analýzu vybraných aktivních látek v různých druzích loupaných a neloupaných rýží. V daných rýžích byly analyzovány fenolické látky, antioxidační aktivita, obsah sacharidů a obsah vitaminu C. Aktivní látky a sacharidy byly analyzovány spektrofotometricky a pomocí RP-HPLC-UV/VIS. Obsah fenolických látek a sacharidů byl vždy proměřen před a po kyselé hydrolýze, kdy se obsah těchto látek až několikanásobně zvyšoval z důvodu uvolňování aktivních látek z glykosidů. Součástí diplomové práce byla i senzorická analýza a spotřebitelský dotazník. Nejvyšší hodnota antioxidační aktivity byla naměřena u rýže indiánské. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů a flavonoidů před hydrolýzou byl naměřen u rýže červené Natural, po hydrolýze byl nejvyšší obsah naměřen v rýži indiánské. Nejvyšší obsah individuálních flavonoidů, fenolických kyselin a katechinů byly naměřeny v rýži indiánské, rýži Tří barev a v rýžích parboiled. Obsah celkových a redukujích sacharidů před hydrolýzou byl nejvyšší v rýži indiánské, kdežto po kyselé hydrolýze se obsah sacharidů pohyboval u většiny vzorků ve velmi podobných hodnotách. Množství individuálních monosacharidů se po kyselé hydrolýze vždy zvyšovalo, naopak množství disacharidů se snižovalo. Nejvyšší koncentrace jednoduchých sacharidů byla naměřena v rýžích parboiled a indiánské. Obsah vitaminu C byl detekován pouze ve čtyřech druzích rýže, a to ve dvou rýžích parboiled, rýži Tří barev a v rýži indiánské.cs
dc.description.abstractPresented diploma thesis is focused on analysis of selected biologically active substances in different kinds of natural and peeled rice. In rice samples phenolic compounds, antioxidant activity, content of saccharides and vitamin C were analysed. Active substances and saccharides were analysed by UV-VIS spectrophotometry and RP-HPLC-UV/VIS. Content of phenolic compounds and saccharides was measured before and after acid hydrolysis. The content of these compounds increased several times because of release of active substances from glycosides. As a part of diploma thesis basic sensory analysis was performed and consumer questionnaires were evaluated. The highest level of antioxidant activity was detected in Indian Wild rice. The highest content of total polyphenols and flavonoids was detected in Red Rice Natural before acid hydrolysis. After acid hydrolysis the highest content was detected in Indian Wild rice. The highest content of individual flavonoids, phenolic acids and catechins was detected in natural rice Indian Wild, Rice Three colours and in two samples of rice parboiled. The highest content of total and reducing saccharides was found in rice Indian Wild before hydrolysis, while after hydrolysis the content was very similar in all rice samples. The amount of individual monosaccharides after acid hydrolysis increased, while total content of disaccharides decreased. The highest value of simple sugars was detected in rice parboiled and Indian Wild rice. The content of vitamin C was detected only in four rice kinds - in two samples of rice parboiled, Rice Three colours and rice Indian Wild.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRýžecs
dc.subjectantioxidantycs
dc.subjectfenolické látkycs
dc.subjectsacharidycs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectRiceen
dc.subjectantioxidantsen
dc.subjectphenolic compoundsen
dc.subjectsaccharidesen
dc.subjectHPLCen
dc.titleAnalýza vybraných aktivních látek v různých druzích výrobků z rýžecs
dc.title.alternativeAnalysis of some active substances in different products from riceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-08cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:09cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33049en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:37:16en
sync.item.modts2020.03.31 17:53:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeMelounová, Jitkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. 4. Diskuse: doc. Rittich Dostane se na náš trh, tedy i do EU, geneticky modifikovaná rýže? Studentka otázku komise úspěšně odpověděla.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record