Show simple item record

Real Estate and Related Judicature

dc.contributor.advisorTelec, Ivocs
dc.contributor.authorDvořák, Miroslavcs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:24:50Z
dc.date.available2019-11-27T20:24:50Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationDVOŘÁK, M. Realitní a související judikatura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37089cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2400
dc.description.abstractCílem diplomové práce je zmapovat rozhodovací praxi soudů v oblasti realitní a související praxe. Judikáty jsou uspořádány do logických celků, přičemž byla sledována snaha vytvořit ucelený a co možno nejkomplexnější přehled o postojích soudů k jednotlivým právním otázkám realitní praxe a přitom definovat nejčastější příčiny a předměty sporů. Autor v této diplomové práci na rozhodnutích Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu, případně nálezech Ústavního soudu objasňuje postoje justice k základním principům realitního zprostředkování a realitní činnosti jako celku, jakož i k souvisejícím právním otázkám se zvláštním zřetelem ke smlouvám, které jsou v realitní praxi uzavírány, a to zejména smlouvě zprostředkovatelské a smlouvám zprostředkovávaným. Důvodem výběru a zpracování tohoto tématu je fakt, že na trhu dosud chybí komplexní vypracování tohoto typu judikatury, ačkoli dosud přetrvávají nejasnosti jak v legislativě, která realitní činnost upravuje, tak i v koncepci řešení realitních případů a z toho plynoucích typických smluvně závazkových vztahů účastníků realitního trhu. Po zmapování a podrobné analýze zpracovaných soudních rozhodnutí autor dochází k závěru, že v některých oblastech realitní praxe již došlo k ustálení judikatury a tato se tak stává zpětně použitelnou pro praxi. Stále však přetrvávají soudy dosud neřešené právní otázky nebo dokonce protichůdná soudní rozhodnutí a to i ve zcela zásadní a principielní problematice realitní činnosti. Částečně je to způsobeno tím, že realitní trh je přeci jen poměrně mladým obchodním odvětvím a částečně i chybějící nebo nevhodnou právní úpravou realitní činnosti, jejíž součástí je i realitní zprostředkování.cs
dc.description.abstractThe thesis maps the decision-making practice of courts in real estate cases and related areas. Judicial decisions are organized in logical parts and there was an effort to provide an overall and comprehensive overview of the opinions held by courts on the individual legal questions arising in real estate cases and thus define the most frequent causes of the disputes and their subject-matters. Explicated in the light of the decisions rendered by the Supreme Court of the Czech Republic and the Supreme Administrative Court of the Czech Republic, or even the findings of the Constitutional Court of the Czech Republic, are judiciary’s attitudes to the basic principles of real estate agency and real estate activity in general, as well as to relating legal questions, with special regard to the contracts usually entered into in real estate practice, primarily agency contracts and mediated contracts. So far, case-law of this kind has not been comprehensively studied, despite the fact that there still are uncertainties regarding both the real estate legislation and the approach to resolution of real estate cases, as well as ensuing typical contractual obligational relations between parties on the real estate market. This is also the reason why this particular topic was chosen for the thesis. Based on the coverage and a thorough analysis of the judicial decisions at issue a conclusion is made that decision-making practice has already stabilized in some real estate areas and these decisions are used as basis in future cases. Nevertheless, there still are some legal questions which have not yet been tackled by courts or conflicting judicial decisions, which may even be rendered in the most essential and fundamental issues of real estate activity. This is partly due to the fact that the real estate market is still a relatively young business field and partly due to missing or inadequate legislation which is to provide for real estate activity, including real estate agency.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectJudikátcs
dc.subjectrealitní činnostcs
dc.subjectrealitní zprostředkovánícs
dc.subjectrealitní zprostředkovatelcs
dc.subjectzájemcecs
dc.subjectzprostředkovatelská smlouvacs
dc.subjectzprostředkovávaná smlouvacs
dc.subjectJudicial decisionen
dc.subjectreal estate activityen
dc.subjectreal estate agencyen
dc.subjectreal estate agenten
dc.subjectclienten
dc.subjectagency contracten
dc.subjectmediated contracten
dc.titleRealitní a související judikaturacs
dc.title.alternativeReal Estate and Related Judicatureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:07cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37089en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 14:02:59en
sync.item.modts2020.05.22 13:15:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeValdhans,, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Boris Biely (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record