Now showing items 1-20 of 410

 • Návrh komunikační strategie společnosti 

  Rolínová, Lenka
  Cílem mojí diplomové práce na téma „Návrh komunikační strategie společnosti“ je navržení komunikační strategie pro společnost Poex, a.s. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první části jsou popsána teoretická východiska. ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Cundová, Kateřina
  V diplomové práci je řešena problematika posilování konkurenceschopnosti tuzemské cestovní kanceláře provozující zahraniční zájezdy. Teoretická část práce zahrnuje poznatky z odborné literatury, které se týkají ...
 • Podnikatelský plán pro založení malé společnosti 

  Kolářová, Ludmila
  Předmětem mé diplomové práce je tvorba podnikatelského plánu pro realizaci prodejny potravin, zaměřené na prodej pečiva. Prodejna bude poskytovat svým zákazníkům širo-kou nabídku pečiva, dále vlastní výrobky studené kuchyně ...
 • Podnikatelský plán pro založení franchisové prodejny 

  Musilová, Pavla
  Tato diplomová práce se zabývá založením nové prodejny Fornetti Café fungující na bázi franchisingu. Úvodní část je zaměřena na teoretická východiska práce, základní pojmy a metody tvorby podnikatelského plánu. Analytická ...
 • Podnikatelský plán pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě 

  Korbelová, Jitka
  Diplomová práce obsahuje vytvořený návrh podnikatelského plánu pro zřízení soukromé mateřské školky v malém městě. Soukromá mateřská školka bude zřízena jako společnost s ručením omezeným. Práce je složena ze tří částí. V ...
 • Metodika tvorby řídící dokumentace pro nově vznikající realitní kancelář 

  Kolouch, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá vytvořením metodických podkladů pro rozvoj nové realitní kanceláře na českém trhu. Dále se zabývá oblastí procesů v realitní kanceláři a možnými organizačními strukturami. Práce také analyzuje ...
 • Návrh projektu se zaměřením na financování z fondů EU 

  Bodorová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou řízení projektů z pohledu financování z fondů EU. V první části jsou popsána teoretická východiska projektového řízení a jeho specifika pro projekty financované z fondů EU. Ve druhé ...
 • Využití projektového managementu při uvedení softwaru do prodeje 

  Kahounová, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tvorbou projektové dokumentace pro marketingové aktivity podporující uvedení nového softwaru na trh. Pro vytvoření všech vyžadovaných dokumentů byla použita metodika IPMA.
 • Návrh projektu zavedení internetových stránek 

  Kováčik, Viktor
  Závěrečná diplomová práce se zabývá návrhem projektu, který je navržen pro tvorbu internetových stránek. V práci jsou uvedeny základní pojmy a problematika projektového managementu. Firma, na kterou se bude projekt aplikovat, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kučerovský, Radek
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti Pekárna Crocus, s. r. o. v rozmezí let 2006 – 2011. Cílem této práce je zhodnocení současného finančního stavu podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. ...
 • Virtualizácia koncových zariadení 

  Hatina, Peter
  Táto diplomová práca pojednáva o modernom prístupe k používaniu pracovnej stanice s využitím virtualizácie operačného systému a aplikácií. V práci je popísaný princíp virtualizácie, analýza súčasného stavu zvolenej organizácie ...
 • Strategické řízení elektronického obchodu firmy 

  Tomášková, Lenka
  Hlavním předmětem diplomové práce je návrh vhodné strategie na zefektivnění prodeje seznamovacích zájezdů přes internetové stránky společnosti CA PeLe s.r.o.. V teoretické části se zabývám samotnou definicí elektronického ...
 • Posouzení efektivnosti Service Desk aplikace a návrh změny 

  Navrátilová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti a návrhem změny aplikace typu Service Desk, který povede ke zvýšení efektivnosti podporovaných procesů a k přizpůsobení aplikace podle ITIL v3. Návrh změny je vytvořen ...
 • Návrh a nasazení informačního systému pro správu hardware 

  Eliáš, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřená na návrh změny informačního systému pro správu hardware v laboratoři v české pobočce společnosti Red Hat. Návrh vychází z analýzy současného stavu, ve které byly odhaleny všechny nedostatky ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence na finančních trzích. Konkrétně se jedná o využití umělých neuronových sítí za účelem predikce hodnoty a určení trendu vývoje vybraného ...
 • Využití umělé inteligence na finančních trzích 

  Hasoň, Michal
  Tato diplomová práce je zaměřena na umělou inteligenci a její aplikování v oblasti finančních trhů. Pro predikci hodnoty a trendu vybraných kurzů měn jsou použity umělé neuronové sítě. Umělá neuronová síť je vytvořena v ...
 • Podnikatelský plán pro založení Café baru Galerie 

  Suk, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení café baru s galerií. Hlavním cílem je zpracovat realizovatelný podnikatelský plán a na základě provedených analýz zjistit zda budoucí podnik má šanci obstát na ...
 • Návrhy na řešení problému nezaměstnanosti v Kraji Vysočina 

  Slezáková, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v Kraji Vysočina. Jsou zde analyzovány situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Součástí práce jsou i ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Hacajová, Karolína
  Diplomová práca „Vyhodnocování, zvládaní a snižování stresu“ je venovaná problematike pracovného stresu, ktorý sa v súčasnej dobe častejšie vyskytuje na pracoviskách firiem a môže výrazne ovplyvňovať výkonnosť zamestnancov. ...
 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Hladký, Jiří
  Cílem diplomové práce je představit na základě zpracování relevantních teoretických pramenů koncept vůdcovství, analyzovat současnou situaci v konkrétní organizaci a podat návrhy na efektivní leadership se záměrem zvýšit ...