Show simple item record

Change in the Value of Land Parcels due to Newly-built Liner Buildings

dc.contributor.advisorBradáč, Albertcs
dc.contributor.authorČespivová, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-05-17T07:13:33Z
dc.date.available2019-05-17T07:13:33Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationČESPIVOVÁ, P. Změna hodnoty pozemků vyvolaná nově vznikajícími liniovými stavbami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other37075cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2427
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je objasnit vztah hodnoty pozemku a optimalizace, modernizace či výstavby nové liniové stavby. Především však liniové stavby velkého rozsahu, jako je železnice nebo silnice. Důvodem vzniku této diplomové práce je zjištění přesnějšího určení celkové částky potřebné k výkupu, nájmu a na zřízení věcných břemen na pozemcích dotčených stavbou. Při určování rozpočtové ceny se nyní totiž neklade důraz na všechny faktory ovlivňující hodnotu pozemku. Cílem je tedy se co nejvíce přiblížit rozpočtovou cenou skutečně vynaložené sumě peněžních prostředků. Ve většině případů tyto stavby spadají do kategorie „stavby ve veřejném zájmu“, tudíž se řídí právními předpisy k tomu určenými. Stěžejní je databáze dotčených pozemků, které na základě změny využití, charakteru pozemku a atraktivity mění svoji hodnotu v závislosti na právních úpravách, kterými se řídí. Snahou je z rozsáhlé databáze dotčených pozemků získat co nejvíce informací o chování vlastníka pozemku a investora stavby, potažmo zachytit vývoj hodnoty ovlivněné stavbou pozitivně i negativně.cs
dc.description.abstractThis thesis aims at clarifying the relationship between the value of the plot and the optimization, modernization or construction of a new line structure, especially a large scale line structure such as a railway or a road. This thesis was written in order to determine more precisely the total amount for the purchase, rental, and setting-up of easements on the plots affected by the construction. Upon calculating the budget price all the factors affecting the value of the plot are not emphasized now. Thus, the aim is to match the budget price as closely as possible with the financial resources which were actually spent. In most cases these structures fall under the category of “structures in the public interest”, and so they comply with respective legal regulations. What is essential is the database of affected plots whose value changes depending on the change of their use, character, and attractiveness based on the respective legal regulations. The thesis attempts at obtaining as much information as possible on the behaviour of the plot owner and construction investor from a large database of affected plots, and to cover the development of the value affected by the construction both in positive and negative terms.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPozemekcs
dc.subjectliniová stavbacs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjectcena.cs
dc.subjectLanden
dc.subjectliner buildingen
dc.subjectvalueen
dc.subjectprice.en
dc.titleZměna hodnoty pozemků vyvolaná nově vznikajícími liniovými stavbamics
dc.title.alternativeChange in the Value of Land Parcels due to Newly-built Liner Buildingsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-20cs
dcterms.modified2011-08-05-10:45:07cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid37075en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 10:08:24en
sync.item.modts2020.04.01 02:30:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeKlika, Rudolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) doc. Ing. Leonora Marková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Radka Kantová, Ph.D. (člen) Ing. Alena Superatová, Ph.D. (člen) Ing. Bronislav Žáček (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record