• Externí financování podniku emisí cenných papírů 

  Kembický, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou možností dlouhodobého financování podniků. Popsáno je financování prostřednictvím cenných papírů kapitálového trhu – akciemi a obligacemi a také bankovním úvěrem. První část práce srovnává ...
 • Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu 

  Koutný, Pavel
  Diplomová práce „Vyhodnocování, zvládání a snižování stresu“ je zaměřena na aktuální problém u většiny zaměstnanců a tím je stres, který na ně působí. Práce analyzuje typy stresu, příznaky a projevy stresu, také jeho vliv ...
 • Motivační systém podniku 

  Němcová, Veronika
  Cílem diplomové práce je rozbor současného stavu motivačního systému ve vybrané společnosti a vytvoření návrhu pro jeho zlepšení. První část je zaměřena na odměňování, osobní rozvoj a zaměstnanecké výhody z teoretického ...
 • Zdaňování licenčních poplatků 

  Tesařová, Hana
  Diplomová práce se zabývá problematikou zdaňování licenčních poplatků. Práce přibližuje právní úpravy dotýkající se zdaňování licenčních poplatků. Jedná se o mezinárodní, unijní a tuzemské právní úpravy, které jsou vzájemně ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Podnikatelský záměr-zřízení pobočky firmy na Slovensku 

  Kalvodová, Lenka
  Diplomová práce se zabývá možnostmi zřízení pobočky technologické firmy na Slovensku. První část práce je zaměřena na teoretické postupy při sestavování podnikatelského plánu. V druhé části jsou obsaženy analýzy, které ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Olšová, Renata
  Cílem této diplomové práce je návrh vhodné metody, jak vyhodnotit dodavatele modelů letadel a leteckého příslušenství holandské společnosti Aviation Megastore. Tato polečnost existuje na trhu již více než 25 let a má více ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Sommer, Marek
  Diplomová práce analyzuje využití informačních systémů ve společnosti Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. Teoretická část obsahuje úvod do problematiky podnikové informatiky a informačních systémů a také jednotlivé metody ...
 • Technická analýza 

  Kratochvíl, Bohumír
  Autor diplomové práce si klade za cíl navrhnout aplikaci na podporu technické analýzy akcií vycházející z identifikovaných potřeb. Určité nedostatky a omezení totiž vyplývají z analýzy modulů pro technickou analýzu současných ...
 • Green Desk pro stálé provozovny 

  Reiter, Michal
  Diplomová práce pojednává o analýze současného stavu správy a řízení stálých provozoven z pohledu Útvaru ochrany životního prostředí společnosti Skanska a.s. Pomocí analytických metod zkoumá a hodnotí informační systémy a ...
 • Využití umělé inteligence na kapitálových trzích 

  Skoumal, Karel
  Práce se zabývá problematikou obchodování na kapitálových trzích, využitím prostředků umělé inteligence, umělých neuronových sítí, pro modelování chování akcií. Práce obsahuje popis kapitálových trhů, burzovního obchodování, ...
 • Automatický obchodní systém založený na breakout strategii a veřejných fundamentálních datech 

  Mičulka, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem, implementací a optimalizací automatického obchodního systému pro obchodování na FOREXu, který je založen na breakout strategii v časech vyhlášení důležitých fundamentů. Dále práce ...
 • Uplatnění statistických metod při zpracování dat 

  Lališ, Roman
  Diplomová práca je zameraná na finančné analýzu zdravia mikropodniku s využitím štatistických metód, presnejšie časových rád. Zvolená veľkosť podniku súvisí s prínosom pre podnik, keďže analýzy tohto typu sa v ňom zvyčajne ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku 

  Novák, Ondřej
  Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, ...
 • Analýza výkonnosti skupiny podniků 

  Blaženec, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou výkonnosti skupiny podniků. Je rozdělena do několika částí. První část je zaměřena na teoretická východiska popisující skupinu podniků, konsolidovanou účetní závěrku a finanční analýzu ...
 • Podnikatelský plán na založení dámské posilovny 

  Sklenář, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na založení dámské posilovny Fit4Women v Brně. Návrh na založení pochází z teoretických poznatků, provedených analýz a praktických zkušeností. Obsahuje návrh podnikatelského plánu pro úspěšné ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj firmy 

  Doskočilová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro rozvoj podniku výstavbou skladové haly pro komerční využití. Práce nejprve popisuje teoretická východiska související s řešeným problémem a dále analyzuje ...
 • Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS 

  Fejfarová, Eliška
  Diplomová práce se zabývá převodem účetní závěrky sestavené podle českých účetních předpisů na účetní závěrku v souladu s IFRS. První část je zaměřena na teoretická východiska týkající se vykazování dle českých účetních ...
 • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

  Krejčí, Petr
  Předmětem této diplomové práce je problematika rozvoje obchodních aktivit podniku. Práce obsahuje podrobnou analýzu vnitřního a vnějšího prostředí podniku, která je shrnuta do SWOT analýzy. Na základě provedené analýzy ...
 • Vliv kontroly na evaluaci a motivaci zaměstnanců 

  Voňavka, Adam
  Tato práce je zaměřena na motivaci a evaluaci zaměstnanců v gastro podniku, analýzu těchto činností a jejich vliv na nežádoucí chování personálu k podnikovým financím a majetku obecně. V první části budou popsána teoretická ...