• Návrh a realizace síťové aplikace pro audit a monitorování počítačů 

  Krym, David
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací síťové monitorovací aplikace pro vybranou společnost. Hlavní funkcí aplikace je automatizovaný sběr softwarových a hardwarových informací z firemních počítačů. Dále ...
 • Podnikatelský záměr na založení firmy 

  Svobodová, Eva
  Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro založení kavárny. V teoretické části jsou popsány obecné předpoklady a podmínky pro založení firmy a obecná struktura podnikatelského plánu. V praktické části ...
 • Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení 

  Lengálová, Monika
  Finanční analýza společnosti Pramos a. s. v letech 2008 – 2012 vč. analýzy současného stavu podniku. Na základě teoretické části byly v praktické části vypočteny konkrétní hodnoty a výsledky, dále provedeno hodnocení ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod 

  Adamcová, Vendula
  Tato diplomová práce se věnuje problematice nezaměstnanosti v okrese Havlíčkův Brod za období 2009 – 2013. Analyzuje faktory, které mají vliv na nezaměstnanost a na strukturu uchazečů o práci z hlediska různých kategorií. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zvěřinová, Iveta
  Diplomová práce je zaměřena na podnikatelský záměr pro založení soukromé anglické mateřské školy. První část práce je teoretická, vymezuje základní pojmy a popisuje základní informace podnikatelského plánu. Další část je ...
 • Návrh projektu zavedení ERP systému ve vybrané společnosti 

  Forejtek, Michal
  Diplomová práce se věnuje využití projektového managementu při implementaci ERP systému Microsoft Dynamics AX ve vybrané společnosti. První část práce je zaměřena na teoretické poznatky z této oblasti. Ve druhé části práce ...
 • Optimalizace provozu serverů. 

  Dierzé, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku využití expertních systémů při spravování kapacity virtuálních serverů a jejich optimalizaci v podnikovém prostředí.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Hégr, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá firemním informačním systémem. Hlavním cílem práce je navrhnout opatření na úpravu informačního systému malé společnosti za účelem vylepšení firemních procesů a zvýšení celkové efektivity. ...
 • Motivace pracovníků zákaznických center 

  Trnka, Michal
  Tato diplomová práce má za cíl zvýšit kvalitu práce telefonních operátorů a členů kurýrní sítě společnosti Mediaservis s.r.o., která poskytuje jedinou alternativu České pošty s.p. z pohledu celorepublikového poštovního ...
 • Posilování konkurenceschopnosti firmy 

  Kalužík, Jakub
  Tato práce se věnuje návrhu opatření, která povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti. Základem části této práce nazvané Teoretická východiska práce je objasnění pojmů týkajících se strategického řízení a ...
 • Návrh vylepšení informačního systému pracovní agentury 

  Souček, Karel
  Tato diplomová práce se snaží navrhnout vylepšení informačního systému pro pracovní agenturu JOBINN&HOSTESSINN s.r.o. Agenturní zaměstnávání má svá specifika a je potřeba jim přizpůsobit informační systém. Tato práce v ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Štrbáková, Zuzana
  Cílem mé diplomové práce je provést analýzu povědomí o subjektech, fungujících na realitním trhu na Břeclavsku a analýzu realitní kanceláře Schmidt. Tato analýza bude zaměřená na její vnitřní a vnější prostředí, především ...
 • Komunikační mix fitcentra 

  Matyášová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovou problematikou v oblasti sportu, zaměřenou převážně na fitness centra. Je zde zkoumán současný komunikační mix malého fitness centra včetně jeho služeb. Po zjištění stávajícího ...
 • Audit pohledávek 

  Miskos, Jan
  Cílem diplomové práce je navrhnout metodiku auditu pohledávek vybraného podnikatelského subjektu včetně vyvození závěru a vlastního návrhu řešení dané problematiky. První část diplomové práce budu věnovat finančnímu auditu, ...
 • Technická analýza vybraných akcií 

  Novotná, Vendula
  Diplomová práce se zabývá technickou analýzou akcií společností Starbucks Corporation, Vodafone Group, Apple a Autodesk, které jsou obchodovatelné na burze NASDAQ. Na začátku se práce zaměřuje na teoretické podklady, které ...
 • Marketingový průzkum kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti 

  Alexová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je provedení marketingového průzkumu kupního chování v oblasti přípravků na redukci hmotnosti a zmapování povědomí zákazníků o produktové řadě XL-S Medical. Tento průzkum je postaven na jednorázovém ...
 • Motivace v organizaci 

  Březík, Martin
  V diplomové práci je rozebrán problém motivace z praktického hlediska ve společnosti. Součástí je analýza současného stavu na konkrétním oddělení. Jsou zde navrženy možnosti, které by měly vést ke zlepšení motivace, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Holík, Lenka
  V diplomové práci bude provedena analýza vnějšího a vnitřního prostředí, společně s finanční analýzou společnosti LAUFEN CZ, s.r.o. v letech 2006 až 2012. Diplomová práce bude rozdělena na teoretická východiska, ve kterých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Latinák, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční stability vybraného podniku a návrhem vhodných ekonomických kroků vedoucích ke zlepšení v problémových oblastech. Ve vybraném podniku budou zkoumány finanční data za období ...
 • Marketingový plán pro společnost AIKON, s.r.o. 

  Štumpa, Zdeněk
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro společnost AIKON, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a zobrazuje stav současného marketingového plánu společnosti. Na základě ...