• Návrh slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané společnosti 

  Mynaříková, Dana
  Diplomová práce se zabývá aktuální problematikou slaďování pracovního a soukromého života. Teoretická část přibližuje vývoj přístupu soukromých organizací k dané problematice a detailně popisuje nástroje slaďování práce a ...
 • IFRS a česká účetní legislativa 

  Mikulcová, Tereza
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy sestavené podle české legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví – IAS/IFRS. Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české účetní legislativy ...
 • Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy na zvýšení její úrovně 

  Lodesová, Romana
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků ve Vinařství LAHOFER, a.s. Teoretická část je zaměřena na zákazníka, metody měření spokojenosti zákazníka a také na základní postupy a metody analýzy marketingového ...
 • Podnikatelský plán-zřízení malého podniku 

  Zbranková, Eva
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení nového malého podniku, specializujícího se na zdravý životní styl, který by vyplnil mezeru na trhu. Cílem je přiblížit počátek provozu podnikatelského subjektu, ...
 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a. s. 

  Mužátková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou systému hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti AGROFARM a.s. Teoretická část se zaměřuje na shrnutí základních pojmů týkajících se metod hodnocení a odměňování zaměstnanců. V ...
 • Studie optimalizace výrobních procesů 

  Holík, Lukáš
  Diplomová práce nesoucí název: „Studie optimalizace výrobních procesů“ je zaměřena na optimalizaci materiálových toků plynoucích do výroby. Nejdříve se zaměříme na teoretické přístupy, které ovlivňují danou problematiku a ...
 • Studie průběhu zakázky ve výrobním podniku 

  Kubíček, Filip
  Tato diplomová práce je zaměřena na optimalizaci vybraných činností výroby ve firmě DH DEKOR Spol. s r.o., který se zabývá výrobou impregnovaného papíru a laminovaných desek. Na základě analýzy procesů ve skladech a výrobě ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Olšová, Renata
  Cílem této diplomové práce je návrh vhodné metody, jak vyhodnotit dodavatele modelů letadel a leteckého příslušenství holandské společnosti Aviation Megastore. Tato polečnost existuje na trhu již více než 25 let a má více ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Skládalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému v konkrétní společnosti. Prostřednictvím provedených průzkumů je analyzován stávající motivační systém společnosti. ...
 • Návrh projektu zavedení elektronického obchodu s využitím metodiky projektového managementu 

  Korček, František
  Diplomová práca sa zameriava na využitie metodiky projektového manažmentu pri návrhu projektu vo vybranom podniku. Špecifikuje teoretické východiská, ktoré sú kľúčové pre zostavenie projektového plánu, a aplikuje ich na ...
 • Marketingová strategie pro hotel Panská lícha 

  Zábrž, Jan
  Cílem této diplomové práce je navržení vhodné marketingové strategie pro Hotel Pánská lícha. Teoretická část obsahuje vysvětlení základních pojmů v oblasti marketingové strategie. Praktická část se zabývá analýzou současného ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromého mateřského centra 

  Meisterová, Michala
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromého mateřského centra ve městě Kuřim. Soukromé mateřské centrum bude zřízeno formou společnosti s ručením omezeným. Podnikatelský záměr je vytvořen na ...
 • Studie nákupní strategie podniku 

  Fargašová, Dominika
  Předmětem diplomové práce je analýza současného stavu nákupní strategie firmy vedoucí k identifikaci prostorů pro zlepšení nákupu firmy. Cílem práce je návrh nové strategie nákupu se zaměřením na zakázky. Na základě analýzy ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Zegzulka, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem fuzzy systému, který dokáže hodnotit dodavatele náhradních dílů pro autoservis. Výsledek by měl být použitelný pro podnik Iveta Šťastníková – AUTOSERVIS A PNEUSERVIS. Primárně by měl ...
 • Studie průběhu zakázky podnikem 

  Sedliačková, Michaela
  Táto diplomová práca je zameraná na analýzu priebehu zákazky podnikom, s následným zameraním sa na slabé miesta a podaním návrhu na ich zlepšenie. Cieľom je optimalizácia priebehu zákazky podnikom, s následným vytvorením ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku 

  Novák, Ondřej
  Návrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, ...
 • Podnikatelský záměr - založení prodejny 

  Jarošová, Kateřina
  Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení prodejny. Úvodní část obsahuje teoretická východiska, na ně navazuje důkladná analýza současné situace na trhu. V navrhované části je vytvořen ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj vybraného podniku 

  Kropáček, Lukáš
  Hlavním cílem předkládané absolventské práce je vytvořit návrh podnikatelského záměru pro vznik a další rozvoj minipivovaru.
 • Stálá provozovna v ČR a její zdaňování 

  Balabán, Jaroslav
  Diplomová práce „Stálá provozovna v ČR a její zdaňování“ se zabývá problematikou mezinárodního dvojího zdanění, se zaměřením na příjmy stálé provozovny. První část je zaměřena na teoretické poznatky o mezinárodním dvojím ...