Now showing items 21-40 of 98

 • Urbanistická studie konverze Tomioka Silk Mill, Japonsko 

  Havlík, Jan
  Přádelna hedvábí ve městě Tomioka, výjimečné průmyslové dědictví v Prefektuře Gunma na ostrově Honšu, je čekatelem k zapsání na Seznam světového dědictví Unesco. Bývalá továrna, dokument transferu francouzské technologie ...
 • Vlastní rodinný dům 

  Novák, Jakub
  Návrh viacgeneračného domu na pozemku, už šesť generácií patriacom rodine investorky, vychádza z proporcií tradičného českého polabského domu. Vzniknutá dispozícia umožňuje logickú výstavbu v etapách podľa aktuálnych potrieb ...
 • Pivovar ve městě, město v pivovaru - architektonicko urbanistická studie přestavby znojemského pivovaru 

  Pončík, Martin
  Řešené území se nachází v historické části města Znojmo, na místě bývalého hradu. Svou nezaměnitelnou polohou významně doplňuje nejen městskou zástavbu, ale tvoří nedílnou součást panorama města. Nachází se zde jedna z ...
 • Fenomén Špičák 

  Dvořáková, Vendula
  Diplomová práce se soustředí na aktivaci části jihozápadní části kraje Vysočina. Tato část není příliš navštěvována turisty. Ti touto částí pouze projíždějí, a to z krajského města Jihlavy, do Telče, historického města ...
 • Novostavba kostela v Brně-Líšni 

  Enev, Martin
  Novostavba Salesiánského kostela v části nové Líšně navazující na komplex Salesiánského střediska s ubytováním řeholníků. Kostel Ducha Svatého.
 • Administrativní budova pro 21.století 

  Hudáková, Katarína
  V diplomové práci se zaobírám skoumnáním nových možností administrativných staveb. Práce se delí na teoreticku, analytickú a praktickou část. Řešená parcela sa nachází v Berlíne.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Liškutínová, Hana
  Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Ferenc, Matej
  Úlohou diplomovej práce je riešenie objektu filharmónie v meste Ostrava. Riešením je koncertný objekt, ktorý disponuje hlavnou sálou s kapacitou 1200 ľudí. Práca rieši objekt v kontexte územia Černej louky v Ostrave a jej ...
 • Karnola Krnov – potenciál rozvoje území 

  Wolfová, Pavla
  Co s územím bývalého textilního podniku Karnola v Krnově? Základem práce je studie, návrh pro vlastníka či developera. V současné době izolované území je v návrhu propojeno s městem a tvoří tak symbiotický vztah. Rozsáhlý ...
 • Znojmo – Zámek, rotunda a pivovar 

  Zíka, Vratislav
  Urbanistická a architektonická studie rozvoje hradní ostrožny ve Znojmě s důrazem na udržitelnou životaschopnost lokality se vzájemnými vazbami krajiny, města, zámku, pivovaru a románské rotundy sv. Kateřiny. Cílem návrhu ...
 • Znojmo – Loucký klášter 

  Švanda, David
  Rekonstrukce Louckého kláštera ve Znojmě. Revitalizace historického objektu a dostavba nových objemů v souladu s okolím a kompozicí kláštera.
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Tůmová, Helena
  Lokalita se nachází v centru města Brna, na okraji historického jádra. Hraničí se zeleným okruhem i největším městským parkem Lužánky. Řešený blok je unikátní svou nadměrnou velikostí i kompozicí. Zástavba vnitrobloku však ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Mai Lan, Chi
  V dněšní době vznikají dvě hlavní typologie bydlení, bytové domy a rodinné domy. Bytové domy vznikají v centru města a na jeho okrajích, jsou to většinou vícepodlažní objekty s centrální vertikální komunikací. Rodinné domy ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Rýznarová, Iveta
  Hlavní myšlenkou návrhu je otevření osy mezi souměrnými domy Kpt. Jaroše 37,39 a Kellerovým palácem, zprůchodnění bloku pro pěší obyvatele a vytvoření příjemného komunitního bydlení na hranici historické části města za ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Hlaváčková, Soňa
  Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem ...
 • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

  Čapková, Eliška
  bydlení ve městě je často hlučné, však ve vnitrobloku je tiché. Bydlení v zeleni blízko centra je vhodné jak pro rodiny s dětmi, tak pro starší obavytele.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Mrázek, Josef
  Cílem diplomové práce je v jedné z možných lokalit navrhnout městskou knihovnu. Tento návrh obsahuje i úpravu okolí stavby. Řešení a návrh se řídí zadaným stavebním programem, velikostí pozemku a samotným místem v městském ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Mastíková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh nové městské knihovny v Přerově. V první fázi jsem analyzovala možné lokality pro stavbu knihovny a následně jsem si vybrala lokalitu na náměstí Přerovského povstání. Urbanistické řešení ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Přehnal, Jan
  John Ruskin: “Knihy jsou pro lidi jako křídla pro ptáky”. Předmětem diplomové práce je návrh nové městské knihovny v Přerově. Cílem projektu bylo vytvořit budovu jež by splňovala požadavky této instituce pro 21.století a ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Schmid, Vladimír
  V jedné z lokalit proverených v zimním semestru navrhnete mestskou knihovnu v rozsahu a obsahu odpovídajícímu cíli práce, stavebnímu programu a velikosti zadaného pozemku. Projekt má proverit schopnost navrhnout funkcní ...