Now showing items 1-20 of 98

 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR S NÁBŘEŽÍM 

  Sýkora, Vlastimil
  Přestavba území v centrální městské zóně. Návrh veřejného městského prostoru včetně nových objektů restauračního provozu, městské tržnice a konverze objektu tiskárny. Objekty a plochy budou obsahovat všechny potřebné funkce ...
 • VYŠKOV, HISTORICKÉ CENTRUM – VIZE BUDOUCNOSTI - LOKALITA BÝVALÉ KROMĚŘÍŽSKÉ BRÁNY 

  Höferová, Iveta
  Řešené území se nachází v centru města Vyškov a přímo navazuje na jeho náměstí. Tvoří zakončení jednoho z cípů náměstí. Cílem návrhu bylo vytvoření dominantního objektu, který uzavře náměstí a zakončí tak pohledovou osu, ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Holas, Jakub
  Dvě desky, dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny. Tektonický princip sloup-architráv se snoubí s Corbusierovským Dom-inem, konstrukce je čitelná navenek. Horní hmota knihovny dominuje i vnitřním prostorem. ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Mastíková, Jana
  Předmětem diplomové práce je návrh nové městské knihovny v Přerově. V první fázi jsem analyzovala možné lokality pro stavbu knihovny a následně jsem si vybrala lokalitu na náměstí Přerovského povstání. Urbanistické řešení ...
 • Soundscape, Lom Hády 

  Kolcunová, Pavlína
  Koncept diplomové práce v obecné rovině je postaven na fenoménu Soundscape. Tento pojem byl definován v 60. letech 20. století v rámci výzkumu World Soundcape Project, jako reakce na příliš zjednodušené uvažování o akustickém ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Sojáková, Táňa
  Diplomová práce na téma Městská knihovna v Přerově řeší problematiku nové knihovny pro Přerov. Práce navazuje na předdiplomní projekt strategie pro knihovnu, která hledala vhodnou lokalitu pro zamýšlenou stavbu. Diplomová ...
 • VODA + MĚSTO MARINA BRUNENSIS 

  Gninenko, Yekaterina
  V území jsem se snažila pochopit existující funkční uspořádání a ve svém návrhu předložit novou strukturu. Jachtařský a veslařský klub umístit do jednoho centra, současný areál námořního jachtingu přeměnit na parkoviště a ...
 • Administrativní budova pro 21.století 

  Hudáková, Katarína
  V diplomové práci se zaobírám skoumnáním nových možností administrativných staveb. Práce se delí na teoreticku, analytickú a praktickou část. Řešená parcela sa nachází v Berlíne.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Ptačin, Ján
  Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Frgalová, Anna
  Práce se zabývá návrhem městské knihovny v Přerově. Urbanistické řešení prostoru náměstí Přerovského povstání spočívá v uvolnění nároží a jeho reinterpretaci na novou urbanistickou formu krajinářsky upraveného náměstí. ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Přehnal, Jan
  John Ruskin: “Knihy jsou pro lidi jako křídla pro ptáky”. Předmětem diplomové práce je návrh nové městské knihovny v Přerově. Cílem projektu bylo vytvořit budovu jež by splňovala požadavky této instituce pro 21.století a ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Hude, Pavel
  Architektonická studie Městské knihovny v Přerově na nábřeží řeky Bečvy. Jedná se o jednu ze 3 zvolených parcel po zimni analytické části. Kontkrétně parcela Na Marku.
 • Továrna Tomioka 

  Šnyrch, Marek
  Ke zpracování předložené diplomové práce byly vedoucím práce vybrány ke konkrétnímu řešení dva objekty, které sloužily přádelně jako hlavní sklady kokonů. Jedná se o dva prostorově největší objekty v areálu, vynikají zejména ...
 • Milešov – k vesnici blíž 

  Kuželová, Eva Marie
  Práce si bere za téma vesnici Milešov v Českém středohoří. V obecnější rovině se zabývá problematikou vesnic v oblasti Sudet, vysídlených po II. světové válce. Pro obec Milešov předkládá konkrétní možnosti zásahů zaměřených ...
 • ART & ARCHITEKCTURE - Kulturní stavba v Jižním Centru v Brně Koncertní sál 

  Balabánová, Jitka
  Krystalické jadérko koncertní síně, dívá se na brněnskou dominantu věžatého Petrova.
 • Městská knihovna v Přerově 

  Černá, Daniela
  Hlavním úkolem této práce je dokázat vhodnost zvolené lokality, lokality Na Marku, pro výstavbu nového objektu Městské knihovny v Přerově. Návrh ukazuje jedno z možných řešení, které počítá se zachováním části archeologických ...
 • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

  Juráň, Petr
  Polyfunkční objekt Jocelyn je zasazen do dříve navržené urbanistické studie na místě Jeselských kasáren v Brně, ohraničenou ulicemi Štefánikova, Staňkova a novým protažením ulice Šumavská. Koncept stavby ve smyslu formy i ...
 • Bydlení v soudobém městě - architektonicko urbanistická studie využití Kohnovy cihelny v Brně 

  Vinohradská, Hana
  Diplomová práce se zabývá areálem bývalé Kohnovy cihelny v Brně-Štýřicích. Urbanisticko architektonická studie má za cíl nalézt odpovídající formu bydlení pro toto území se zaměřením na detailnější řešení vybraného bloku. ...
 • Moravsko-slezská filharmonie Ostrava, Černá louka 

  Fedorková, Zuzana
  Objekt sa nachádza v Ostrave na čiernej lúke v tesnej blízkosti centra mesta a rieky, uprostred blokovej zástavby. Filharmónia je riešená ako mosadzná podnoš ktorá vynáša ľahkú sklenenú kocku s auditórium a do ktorej sa ...
 • Městská knihovna v Přerově 

  Böserlová, Jana
  Předmětem diplomové práce bylo nalezení vhodné lokality pro stavbu knihovny v Přerově a návrh knihovny samotné. Zvolená lokalita se nachází na okraji širšího centra města v blízkosti rušné křižovatky ulic Komenského a Velké ...