Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Mrázek, Josef
    Cílem diplomové práce je v jedné z možných lokalit navrhnout městskou knihovnu. Tento návrh obsahuje i úpravu okolí stavby. Řešení a návrh se řídí zadaným stavebním programem, velikostí pozemku a samotným místem v městském ...