Now showing items 1-1 of 1

  • Znojmo - Kapucínský Klášter a hradební příkop 

    Vlčková, Marie
    Hlavním tématem této práce je rekonstrukce kláštera jako domu s pečovatelskou službou pro seniory. Hlavními důvody pro toto řešení je velmi výhodná poloha kláštera v historickém centru, možnost využití stávající budovy a ...