Now showing items 1-2 of 2

  • Administrativní budova pro 21.století 

    Hudáková, Katarína
    V diplomové práci se zaobírám skoumnáním nových možností administrativných staveb. Práce se delí na teoreticku, analytickú a praktickou část. Řešená parcela sa nachází v Berlíne.
  • Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně 

    Juráň, Petr
    Polyfunkční objekt Jocelyn je zasazen do dříve navržené urbanistické studie na místě Jeselských kasáren v Brně, ohraničenou ulicemi Štefánikova, Staňkova a novým protažením ulice Šumavská. Koncept stavby ve smyslu formy i ...