Now showing items 1-1 of 1

  • Ponava – potenciál rozvoje území 

    Štrba, Matej
    Predmetom práce je úvaha o rozvoji nedostatočne využívaného územia Ponavy, spôsobe zužitkovania jeho kvalít a hĺadaní primeraného funkčného využitia s ohľadom na aspekty udržateľného rozvoja. V dnešnej menej priaznivej ...