• Městská knihovna v Přerově 

    Liškutínová, Hana
    Nová knihovna pro Přerov má nahradit stávající zchátralou a prostorově, hygienicky i funkčně nevyhovující současnou pobočku. na námi zvolené lokalitě navrhujeme knihovnu současných standartů.