Now showing items 1-1 of 1

  • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

    Mecnerová, Šárka
    tématem diplomové práce je návrh moderní zástavby v největším vnitrobloku v Brně. Úkolem je navrhnout strukturu, která vhodně doplní stávající strukturu a zároveň vyřeší problémy s dopravní a pěší prostupností, parkováním ...