Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Ptačin, Ján
    Nová budova mestskej knižnice v Přerove by mala spĺňať celú radu dôležitých požiadaviek. Od zapracovania nárokov prevádzkovateľa MěK, cez zmysluplnú reakciu na existujúcu urbanistickú štruktúru, postavenú na dôslednom ...