Now showing items 1-1 of 1

  • Ponava – potenciál rozvoje území 

    Holý, Martin
    Problém - Ponava je území s poměrně rozsáhlými plochami brownfields. Ponava by mělo být území s jasně definovanou strukturou bloků, smíšenými funkcemi, vysokým podílem bydlení a celkovým městským charakterem. Území řešené ...