Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Holas, Jakub
    Dvě desky, dvě hmoty. Sokl versus předsazená hmota samotné knihovny. Tektonický princip sloup-architráv se snoubí s Corbusierovským Dom-inem, konstrukce je čitelná navenek. Horní hmota knihovny dominuje i vnitřním prostorem. ...