Now showing items 1-1 of 1

  • Architektonický manuál pro Znojmo 

    Veselý, Josef
    Tato diplomová práce si klade za cíl popsat urbanistický vývoj královského města Znojma od jeho počátku až po součanost a zmapovat ustálené architektonické a urbanistické principy. Dále si klade za cíl charakterizovat ...