Now showing items 1-1 of 1

  • Co lze postavit v největším vnitrobloku města Brna? 

    Hlaváčková, Soňa
    Zvolené řešení se opírá o významný prvek osy, protínající řešené území a počítá s novými možnostmi průchodnosti a průjezdnosti i k potřebám původních rezidentů. Nová struktura je kompaktní ale propustná, je jedním celkem ...