Now showing items 1-1 of 1

  • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

    Lišková, Pavlína
    Urbanistická struktura navržené zástavby má vytvořit nové centrum služeb, volného času, plochy pro bydlení a vzájemně propojit dvě části města. Volnočasové centrum orientované na pohyb a vzdělání se nachází na hranici ...