Now showing items 1-1 of 1

  • Kostel na sídlišti 

    de Brito, Dagmar
    Navrhovaný objekt kostela je terasovitě zasazen do terénní konfigurace severojižního svahu a je řešen v souladu se stávající komunikační strukturou. Současně umožňuje otevřený výhled na vzdálený horizont ukazující se mezi ...