Poslední příspěvky

 • Fantastický okamžik. Na hranici reálného. 

  Dašková, Michaela
  Ve své diplomové práci jsem navázala na téma, které jsem řešila v teoretické části. Zabývám se studiem tzv. fantastického momentu, jeho vznikem, popisem a vyvoláváním... Knížka je dokumentací mojí sběratelské činnosti a ...
 • Anonymní figuranti 

  Vrága, Martin
  Výchozím konceptem práce bylo vytvoření figurální série velkoformátových pláten v kontextu lipského malířství. Na základě starých rodinných fotografií, které jsou kompozičně modifikovány, vytvářím realitu, která koření ve ...
 • Něco v Obraze 

  Balážová, Anna
  Video je ukázkou motivací, inspirací i záznamem dlouhodobé spolupráce na animaci, kterou vytváříme společně s Katarínou Hládekovou. Ta měla mnoho zastávek i odboček, např. při vytváření traileru na neexistující animaci, ...
 • Pro tebe 

  Butula Cichá, Marie
  Deset figurativních obrazů z kuchyně. Technika - akryl na plátně.
 • Cesta, důvod pro obraz 

  Cílková, Kristýna
  Má diplomová práce je založená na osobní zkušenosti z mého ročního pobytu na Západní Sumatře. Cesta, byla důvodem vzniku mých obrazů a jejich náplní, i když na první pohled není tak zřetelná. Má práce není cestopis. Věnuji ...
 • Možná dělící čára 

  Doležálková, Klára
  Horizont jako čára, která dokáže ukrývat tajemství. Bez zbytečností, jen tím, že odněkud někam vede. Je jedno, v jakém měřítku si ho nalezneme. Dílo Možná dělící čára bude především složeno z fotografií, ale i kreseb a ...
 • Falešná vzpomínka 

  Hermanová, Petra
  Pohyblivý obraz. Příběh. Spal to, co netvoje je.
 • Po modré 

  Horák, Petr
  Zásah do veřejného prostoru / mystifikace – Fiktivní turistické značení v prostoru obory Holedná (Brno Jundrov – Bystrc). Proti standardním zvyklostem vyznačená turistická trasa jdoucí mimo veškeré cesty, skrze ploty, ...
 • Pohledem 

  Horáčková, Kateřina
 • Od ideálu k utopii (zítřek, co už byl) 

  Jaroňová, Eva
  Instalace diplomové práce se sestává z cyklu pěti videí, formou paralelní instalace na více obrazovkách. Každé video by mělo dosahovat délky max 3 min. Jednotícím prvkem tu je text. Ten je ztvárněn jako nápis v konkrétním ...
 • Trendy v současném umění 

  Janovská, Anna
  Diplomová práce obsahuje 4 malby na plátně a cca 10 maleb na papíře. Její abstraktní charakter určuje snovou atmosféru obrazů vytvořených v prostředí ateliéru Intermédia a zachycuje autorčin přístup. Tato práce má ambice ...
 • Zde a nyní 

  Chlastáková, Barbora
  V cyklu maleb „ Zde a nyní“ jsem se neodvrátila od metody, ve které využívám prolínání, vynořování a ztrácení se jednotlivých motivů v prostoru obrazu. Vizuálně tak obraz přechází do abstraktnější roviny. V této formě jsem ...
 • Aktuální sborník kreslených tělesných anomálií 

  Jochimová, Aneta
  Ve své praktické diplomové práci chci navázat na svoji teoretickou diplomovou práci s názvem: Androgyn/ Mysterium úplnosti a podtéma Tělesná konstrukce postavy Angrogyna ( tělesné změny postavy a výrazu, metamorfózy a jiné ...
 • Lívance 

  Kleinerová, Klára
  Tato práce je o mé rodině a nevědomém tvoření. Obsahuje soubor rodinných i uměleckých fotografií, televizy s video-performancí nazvanou Lívance a namluvenou verzi teoretické diplomové práce s názvem Umění běžného bytí. ...
 • The Bridge 

  Medek, Lukáš
  Dílo The Bridge: Pong Evolution symbolicky shrnuje vizuální vývoj v oblasti počítačových her. Práce si všímá nejčastějších grafických a herních prvků, stylů a technologií používaných v historii i současnosti, které následně ...
 • Ape Boards 

  Kvardová, Kateřina
  Ape Boards je moje vlastní nově vznikající značka, zabývající se výrobou snowboardů a kiteboardů. Pro tuto věc jsem navrhla výrazný logotyp, který má fungovat jako sjednocující prvek celé značky a jednotlivých designů ...
 • Návrat z budoucnosti 

  Langová, Michaela
  Základním kamenem je obecné zobrazování budoucnosti jako světa, který je výrazně odlišný od našeho. Tuto představu o budoucnosti nemůžeme naplnit díky svázání s přítomností. Vnitřní inspirací jsou předměty s nejasnou funkcí ...
 • Západ slunce. Relativita prostoru. 

  Malý, Břetislav
  Téma západ slunce je spracováno malířskými prostředky technikou olejomalby na látně a je završeno sérií "Odlesk". volně navazuje na předchozí práce zabývající se optickými klamy a jevy odehrávající se v přírodě. "Odlesky ...
 • www.dějiny umění 

  Kopecká, Martina
  Zdanlivý odklon od témy a zadania diplomovej práce www.dejinyumenia na tému s názvom samotného videa inside and outside the window pre mňa nadobudol špecifický význam v hľadaní si vlastnej cesty poznania, životného zmyslu ...
 • Experimentální časopis 

  Kovařík, Jakub
  Materiál je řada fyzických událostí strukturovaných do podoby časopisu. Každá událost je pokus pohybovat se ve stejném poli, s podobně nastavenými podmínkami, pokaždé v jiném okruhu lidí. Sebedestruktivním principem časopisu ...

Zobrazit další