Show simple item record

Analysis of optical access networks in the Czech Republic

dc.contributor.advisorMünster, Petrcs
dc.contributor.authorŠtefančík, Matejcs
dc.date.accessioned2014-12-19T09:40:35Z
dc.date.available2014-12-19T09:40:35Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŠTEFANČÍK, M. Analýza optických přístupových sítí v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other67344cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24833
dc.description.abstractPráca poskytuje zoznámenie sa s optickými prístupovými sieťami. Popisuje ich základné funkčné celky, architektúru týchto sietí, definuje základné sieťové prvky. Pojednáva o jednotlivých technológiách výstavby od klasických až po moderné. Nasledujúca kapitola rozoberá analýzu optických prístupových sietí v Českej republike. So zameraním sa na aktuálny stav týchto sietí, na základe štatistických údajov. Dôležitú časť tvorí ďalšie smerovanie vývoja v priebehu najbližších rokov. Nové trendy a myšlienky objavujúce sa v tejto oblasti. V závere kapitoly bol zhrnutý anonymný prieskum, uskutočnený formou dotazníka zaslaného vlastníkom optických prístupových sietí, ktorého výstupom boli parametre daných sietí. Všetky zozbierané údaje poslúžili ako zdoj pre tvorbu návrhu najrozšírenejšich variant optických prístupových sietí spolu s technickými špecifikáciami a finančnými bilanciami. Pre jednotlivé návrhy sietí boli vytvorené modely v simulačnom prostredí použité pre analýzu. V poslednej kapitole boli stručne zrovnané silné a slabé stránky daných vytvorených variant optických prístupových sietí.cs
dc.description.abstractThe work provides an introduction to optical access networks. Describes the basic functional units, the architecture of these networks, defines the basic network elements. Discusses various construction technologies from classic to modern. The next chapter analyzes optical access networks in the Czech republic. Focused on actual status of these networks, based on statistical data. An important part is the future direction of development over the next few years. The new trends and ideas that appear in this field. At the end of the chapter was summarized anonymous survey conducted through a questionnaire sent to the owner of the optical access networks, the output of which were the parameters of the networks. All collected data served as a source for design creation of the standard variants of optical access networks along with the technical specifications and financial balances. For individual network designs were developed models in the simulation environment used for the analysis. The last chapter briefly compared strengths and weaknesses of created variants of the optical access networks.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOptická prístupová sieťcs
dc.subjectFTTxcs
dc.subjectOptické vláknocs
dc.subjectOptická ukončovacia jednotkacs
dc.subjectVývojcs
dc.subjectAkuálnycs
dc.subjectStavcs
dc.subjectOptical access networksen
dc.subjectFTTxen
dc.subjectoptical fiberen
dc.subjectOptical terminating uniten
dc.subjectDevelopmenten
dc.subjectActualen
dc.subjectStatusen
dc.titleAnalýza optických přístupových sítí v České republicecs
dc.title.alternativeAnalysis of optical access networks in the Czech Republicen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.extent2.55 MBcs
dcterms.mediumapplication/pdfen
dcterms.modified2013-06-24-12:25:23cs
thesis.disciplineTeleinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67344en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:57:42en
sync.item.modts2021.11.12 13:38:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠifta, Radimcs
dc.description.markEcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Filka, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radim Burget, Ph.D. (člen) Ing. Jan Grepl (člen) doc. Ing. Petr Münster, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Popište, jakým způsobem dělíme optické přístupové sítě? Jaký je rozdíl mezi WDM-PON a TDM-PON sítěmi?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record