Show simple item record

Aerodynamic Characteristics Identification of Atmospheric Airplane from Flight Measurement Results

dc.contributor.advisorDaněk, Vladimírcs
dc.contributor.authorZikmund, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-06-14T11:05:11Z
dc.date.available2019-06-14T11:05:11Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationZIKMUND, P. Identifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měření [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other69444cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24844
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/176063
dc.description.abstractDizertační práce je zaměřena na téma identifikace aerodynamických charakteristik z letových měření. Tematicky práce spadá do oblasti mechaniky letu a její podoblasti letových vlastností. První, teoretická, část obsahuje charakteristiku tří identifikačních metod a to "Error equation method", "Output error method" a "Filter error method". Dále je zde uveden popis matematického modelu letounu. Stejně jako praktická část, je i teorie zaměřená na pohyb letounu se třemi stupni volnosti v rovině symetrie letounu. Závěr teoretické části je věnován simulaci letových měření s ověřením identifikačních programů. Praktická část se týká přípravy experimentu a jeho vyhodnocení. Pro měření byl vybrán letoun VUT 700 Specto a později jeho elektricky poháněná varianta VUT 700e Specto. Záznam měřených veličin na měřicí ústřednu byl rozšířen o telemetrická data z autopilota a dálkového řízení. Samotná měření pak proběhla s pomocí stabilizace letounu autopilotem při letu v rovině symetrie letounu. V rámci vyhodnocení byly srovnány výsledné odhady parametrů provedené zmíněnými identifikačními metodami s parametry získanými analytickou metodou a ze softwaru DATCOM+.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with aerodynamic characteristics identification from flight measurement. The topic is part of flight mechanic – handling qualities. The first theoretic part consists of three identification methods description: Error equation method, Output error method and Filter error method. Mathematical model of an airplane is defined and restricted to the motion with 3 degree of freedom. There is also introduced simulation of flight measurement for identification software validation. Practical part is focused on experiment preparation, execution and evaluation. The airplane VUT 700 Specto had been chosen to carry out flight tests. The airplane was modified to the new electric powered VUT 700e Specto after first measurement flights with combustion engine. Data record from on-board measurement unit was completed by telemetric data from autopilot and remote control system. Flight tests were carried out in stabilised mode of autopilot in symmetric flight. The results were confronted with analytical analysis results and DATCOM+ software parameter estimation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectidentifikace aerodynamických charakteristikcs
dc.subjectletová měřenícs
dc.subjectbezpilotní prostředekcs
dc.subjecterror equation methodcs
dc.subjectoutput error methodcs
dc.subjectfilter error methodcs
dc.subjectaerodynamic characteristics identificationen
dc.subjectflight measurementen
dc.subjectunmanned aerial vehicleen
dc.subjecterror equation methoden
dc.subjectoutput error methoden
dc.subjectfilter error methoden
dc.titleIdentifikace aerodynamických charakteristik atmosférického letadla z výsledků letových měřenícs
dc.title.alternativeAerodynamic Characteristics Identification of Atmospheric Airplane from Flight Measurement Resultsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-09-17cs
dcterms.modified2014-09-01-13:25:53cs
thesis.disciplineKonstrukční a procesní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid69444en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.14 13:05:08en
sync.item.modts2019.05.18 22:48:07en
dc.contributor.refereeSalga,, Jaroslavcs
dc.contributor.refereeJebáček, Ivocs
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record