Show simple item record

Structure and properties of electron beam penetration produced in steel AMS 5659

dc.contributor.advisorKouřil, Miloslavcs
dc.contributor.authorŘíčan, Danielcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:36:31Z
dc.date.available2018-10-21T16:36:31Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationŘÍČAN, D. Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other67336cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24852
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou svařování oceli AMS 5659, používané v průmyslu pro speciální hydraulické válce (viz Obr. 1), pomocí elektronového svazku. V první části této práce je proveden teoretický rozbor svařování elektronovým svazkem a rozbor vlivu vybraných svařovacích parametrů na vlastnosti průvaru. V druhé části jsou vyhodnoceny realizované experimentální průvary na vzorcích dané oceli ve vytvrzeném stavu H1025 a po rozpouštěcím ohřevu. Dále je také provedeno vyhodnocení vlastností na stejných vzorcích, které byly znovu vytvrzeny. Pro evaluaci a komparaci vlastností oceli v oblasti průvaru a tepelně ovlivněné oblasti bylo použito metod světelné mikroskopie (SM), rastrovací elektronové mikroskopie (REM) a metody měření tvrdosti dle Vickerse.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with the electron beam welding of the AMS 5659 steel used in industry for special hydraulic cylinders (Fig. 1). A theoretical analysis of electron beam welding and analysis of the influence of selected welding parameters on penetration characteristics are in the first part of the thesis. The second part contains an evaluation of the implemented experimental penetrations on samples of the steel in the hardened condition H1025 and after solution heat. It was also done a properties assessment of the same samples that were been hardened again. The light microscopy (SM), the scanning electron microscopy (SEM) and the measurement method of hardness according to Vickers were used for evaluation and comparison of the steel properties in the region of penetration and the heat affected zones properties.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectelektronový svazekcs
dc.subjectelektroncs
dc.subjectocel AMS 5659cs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectprecipitacecs
dc.subjectelektronová svářečka MEWB 60/2cs
dc.subjectelectron beamen
dc.subjectelectronen
dc.subjectAMS 5659 steelen
dc.subjectweldingen
dc.subjectprecipitationen
dc.subjectelectron beam welder MEWB 60/02en
dc.titleStruktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkemcs
dc.title.alternativeStructure and properties of electron beam penetration produced in steel AMS 5659en
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-25-07:54:07cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67336en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:55:34en
sync.item.modts2020.03.31 13:35:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeForet, Rudolfcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record