Show simple item record

The Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers for the Firm

dc.contributor.advisorDostál, Petren
dc.contributor.authorTomáš, Daviden
dc.date.accessioned2019-05-17T01:26:25Z
dc.date.available2019-05-17T01:26:25Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationTOMÁŠ, D. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other67151cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24877
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o řízení dodavatelů firmy. Odlišné softwary jsou použity pro applikace fuzzy logiky. Nejprve jsou představeni dodavatelé firmy pro asijský region. Dále jsou vybrány hlavní parametry které vztahy s dodavateli ovlivňují a jsou použity jako vstupy pro fuzzy model. Fuzzy model poté na základě nastavených pravidel vyhodnotí vstupy a dává hodnotu na výstupu. Výstup je tedy hodnota, která vyjadřuje rating dodavatele a říká, který by měl být preferován.en
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the management of suppliers in the XY Company. There are few different software used for application of fuzzy logic methodology. First of all there are introduced main suppliers for the company in Asian region. Main attributes are picked up, which affects partnership between company and suppliers, and used such as inputs for fuzzy logic system. Fuzzy logic system after processing these inputs and based on them gives rating on the output. Output rating gives hint which supplier should be preferred.cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFuzzy logikaen
dc.subjecthodnoceníen
dc.subjectdodavatelen
dc.subjectspolečnosten
dc.subjectvstupen
dc.subjectFuzzy logiccs
dc.subjectratingcs
dc.subjectsuppliercs
dc.subjectcompanycs
dc.subjectinputcs
dc.titleAplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmyen
dc.title.alternativeThe Application of Fuzzy Logic for Rating of Suppliers for the Firmcs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-09-19cs
dcterms.modified2013-10-07-08:26:43cs
thesis.disciplineEuropean Business and Financecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67151en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 23:58:25en
sync.item.modts2020.03.30 22:32:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereeOliva, Vladimíren
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceProf. Petr Dostál: How often is needed to update the data in the model? Ing. Robert Zich: How did you do your SWOT analysis? Prof. Vojtěch Koráb: When you use MATLAB, how did you mark your horizontal and vertical axes?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEconomics and Managementcs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record