Show simple item record

Business Intelligence as Data Analysis Tool for Controlling the Company

dc.contributor.advisorKříž, Jiřícs
dc.contributor.authorNovák, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:07:00Z
dc.date.available2018-10-21T16:07:00Z
dc.date.created2014cs
dc.identifier.citationNOVÁK, O. Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.cs
dc.identifier.other67183cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24884
dc.description.abstractNávrh a vytvoření hotového řešení OLAP v rámci Business Intelligence pro určitý podnik podle požadavků zákazníka při využití standardních technologií a postupů, které jsou k tomu určené. Práce popisuje práci na návrhu, vytváření a nasazování projektu hotového řešení Business Intelligence, které zákazníkovi umožňuje provádět přesnější analýzu vlastních dat v rámci controllingucs
dc.description.abstractDesigning and creating the finished OLAP solutions within Business Intelligence for an undertaking by the customer's requirements using standard technologies and practices that are designed for this purpose. This work describes the work of the design, creation and deployment of the finished project Business Intelligence solution that allows the customer to perform more accurate analysis of their own data in the context of controlling.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOLAPcs
dc.subjectBusiness Inteligencecs
dc.subjectanalýza datcs
dc.subjectControlingcs
dc.subjectMS SQL Servercs
dc.subjectMS Visual Studiocs
dc.subjectMS Excelcs
dc.subjectOLAPen
dc.subjectBusiness Inteligenceen
dc.subjectdata Analysisen
dc.subjectControlingen
dc.subjectMS SQL Serveren
dc.subjectMS Visual Studioen
dc.subjectMS Excelen
dc.titleBusiness Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podnikucs
dc.title.alternativeBusiness Intelligence as Data Analysis Tool for Controlling the Companyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2014-02-06cs
dcterms.modified2014-02-13-15:17:02cs
thesis.disciplineInformační managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67183en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:30:24en
sync.item.modts2019.04.03 14:39:51en
dc.contributor.refereeHajn, Pavelcs
dc.description.markEcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record