Poslední příspěvky

 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Knežníková, Zuzana
  Koncept riešenia je založený na nadviazaní na urbanistickú štruktúru centra polyfunkčným objektom a vytvorení dominantného objektu významnej verejnej funkcie - mestskej knižnice.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Svobodová, Hana
  Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zastavění parcely na hranici historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské Meziříčí novým objektem. Navržený objekt hmotově uzavírá městský ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Olivová, Vladimíra
  Předmětem práce je návrh zastavění parcely na hranici historického centra a sídlištní zástavby ve městě Valašské Meziříčí. Koncept stavby vychází z měřítka města a polohy pozemku. Návrh polyfunkčního komplexu s komerčním ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Horáková, Terezie
  Městský dům, s třemi hlavními funkcemi (bydlení, administrativa, vš koleje) a komerčním parterem doplněn výraznou budouvou kavárny-knihkupectví. Stojí na hranici historické části města sousedící s výstavbou ze 70.let 20. ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Ehlová, Veronika
  Cílem bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí. Navržený projekt respektuje historii a urbanistickou typologii místa. Koncept vychází z motivu hradby převedené do současného pojetí, vytvoření ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Novotná, Markéta
  Koncept vychází z polohy uvnitř historického centra města s příznivou návazností na hlavní tepny města. Hlavní ideou je rozdělení hmoty na dva samostatné objekty. Objekt parkovacího domu s 81 parkovacími stáními, která ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dvořáčková, Alena
  ŠIRŠÍ VZTAHY Řešené území zahrnuje část městského bloku vymezeného ulicemi Poláškova a Sokolská, které dnes slouží jako záchytné parkoviště pro 81 aut. Na území se nachází vstup do podchodu spojující řešené území na ulici ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mazálek, Radim
  Architektonický výraz se snaží být spíše střídmý. Šedý sklocementový obklad má za úkol místo uklidnit a nevytvářet novou dominantu. Zelené lodžie i s menšími dřevěnými pergolami a předstoupenou konzolou rozbíjí hmotu tak ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Perglová, Iveta
  Na řešeném území byly navrženy dva polyfunkční objekty, které doplňují stávající zástavbu a uzavírají hranici městského jádra. Objekty vychází ze zanechání průchodu přes území z centra města na její okraj. Výšková hladina ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Dumková, Tamara
  Tři navržené objekty tvoří dvě veřejná prostranství. Tato veřejná prostranství jsou vůči sobě výškově posunuta. Budovy navazují na stávající zástavbu a terénní podmínky.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Mikulková, Veronika
  Pro řešené území byla zvolena funkce městské knihovny, která v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, a bytový dům. Budovy svými hmotami dotváří dosud chybějící uliční čáru a reagují na ulice Sokolskou a Poláškovu, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Staneková, Miroslava
  Predmetom bakalárskej práce je urbanisticko architektonický návrh riešenia zastavania parcely, ktorá sa nachádza v meste Valašské Meziříčí. Pozemok je situovaný v centre mesta, na hranici historického centra a sídlištnej ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Britanová, Eva
  Pozemek představuje spojení dvou odlišných prostředí. Je to historické centrum města a zástavba panelových domů. Pozemek lemují z obou stran komunikace pro motorová vozidla. Koncept pracuje se dvěma budovami a ulicí pro ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Janáč, Petr
  Bakalářská práce se zabývá řešením architektonické studie polyfunkčního domu v centru Valašského Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Málek, Ivan
  Konceptom je snaha o maximálne efektívne využitie pozemku pri rešpektovaní výšok okolitých budov, zároveň budova vymedzuje jasné uličné fronty a tvori hranicu medzi starým mestom a novým sídliskom.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Cyrnerová, Jana
  Urbanistické řešení vycházelo ze základního kompozičního předpokladu, kterým bylo doplnění prostorové a funkční skladby části městského bloku. Při hledání konceptu pro urbanistický návrh byl brán zřetel na měřítko města, ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Valeková, Ivana
  cieľom práce bolo navrhnúť dom na zložitej parcele na hranici historického centra Valašského Meziříčí.
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Duga, Libor
  Polyfunkční dům na okraji historického jádra s konceptem hybridní struktury umožňující kvalitní bydlení v “ukryté vesnici někde navrchu” na fungujícím organismu městského domu mezi dvěma rušnými silnicemi a zároveň mezi ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Tomaňová, Zuzana
  Polyfunkční dům se skládá se 4 bytových domů vzájemně propojených "prstencem" administrativy. Domy připomínají původní charakter zástavby v řešené lokalitě a jsou od sebe odděleny dvory polosoukromého charakteru, které ...
 • DŮM NA HRANĚ - Valašské Meziříčí, ulice Sokolská 

  Trenz, Miloš
  Město Valašské Meziříčí leží v podhůří Moravskoslezských Beskyd, což mu dává specifický architektonický ráz. V jeho urbanistické struktuře jsou patrné historické kořeny, sahající do středověku. Jádro města je vymezeno třemi ...

Zobrazit další