Show simple item record

Chiral analysis of drug residuals in waste waters

dc.contributor.advisorČáslavský, Josefcs
dc.contributor.authorSvobodová, Dagmarcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:13:28Z
dc.date.available2019-05-17T06:13:28Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationSVOBODOVÁ, D. Chirální analýza residuí léčiv v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.cs
dc.identifier.other33086cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/2493
dc.description.abstractV teoretické části se tato práce zabývá stručným popisem chirality se zaměřením na chirální léčiva. Popisuje jejich chování v lidském organismu, jejich absorpci, distribuci, metabolismus i vylučování. O osudu chirálních léčiv v životním prostředí toho dosud není mnoho známo, známe-li však chování enantiomerů léčiv v určitém biologickém systému, je poté možné alespoň přibližně předpovídat rizika jejich přítomnosti v životním prostředí. Výskyt chirálních léčiv je popsán v kapitole, která v sobě shrnuje poznatky o dosud provedených chirálních analýzách v odpadních i povrchových vodách a enantioselektivní toxicitě chirálních léčiv. Další část se věnuje popisu léčiv ze skupiny nesteroidních protizánětlivých látek a jejich výskytu v životním prostředí. V experimentální části práce byly optimalizovány chirální HPLC metody pro analýzu ibuprofenu a ketoprofenu na koloně Chiralpak AD. Enantioselektivní metoda pro naproxen nebyla vyvinuta, protože nebylo dosaženo reprodukovatelné separace enantiomerů. Optimalizovaných metod bylo poté využito pro analýzu vzorků z čistírny odpadních vod v Brně-Modřicích.cs
dc.description.abstractThe theoretical part shortly describes chirality with focus on chiral pharmaceuticals. The processes of their absorption, distribution, metabolism and elimination in human body are discussed. These points are very important to understand possible fate of chiral drugs in the environment as there is only little data concerning their environmental behaviour. The occurrence and enantioselective toxicity of chiral drugs is also discussed here. One of the chapters describes non-steroidal anti-inflammatory drugs, as they are analyzed in the wastewater in the experimental part, and their occurrence in the environment. The experimental part describes optimization of the enantioselective HPLC method using Chiralpak AD as column for ibuprofen and ketoprofen. Reproducible separation of enantiomers wasn’t achieved for naproxen. Optimized methods were then applied for analysis of samples from municipal wastewater treatment plant in Brno-Modřice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectchiralitacs
dc.subjectchirální léčivacs
dc.subjectnesteroidní protizánětlivé látkycs
dc.subjectNSAIDscs
dc.subjectibuprofencs
dc.subjectketoprofencs
dc.subjectnaproxencs
dc.subjectchirální HPLCcs
dc.subjectchiralpak ADcs
dc.subjectChiralityen
dc.subjectchiral drugsen
dc.subjectchiral pharmaceuticalsen
dc.subjectnon-steroidal anti-inflammatory drugsen
dc.subjectNSAIDsen
dc.subjectibuprofenen
dc.subjectketoprofenen
dc.subjectnaproxenen
dc.subjectchiral HPLCen
dc.subjectchiralpak ADen
dc.titleChirální analýza residuí léčiv v odpadních vodáchcs
dc.title.alternativeChiral analysis of drug residuals in waste watersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-09cs
dcterms.modified2011-06-24-10:45:08cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid33086en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:18:22en
sync.item.modts2020.04.01 01:26:02en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeOpatřilová, Radkacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Ján Derco, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie ochrany životního prostředícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record