Show simple item record

LABORARTORY BRNO

dc.contributor.advisorPonešová, Barboracs
dc.contributor.authorJoja, Mariecs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:09:06Z
dc.date.available2018-10-21T17:09:06Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationJOJA, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.cs
dc.identifier.other66118cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24979
dc.description.abstractZadaná parcela se nachází na nároží městského bloku v sousedství historického centra města Brna. Z urbanistického hlediska tvoří významný předěl mezi centrální částí města a přilehlými čtvrtěmi. Místo čerpá z bohaté historie města. Tvoří spojnici mezi zeleným pásem parků na Kolišti a navazující zelenou alejí Kapitána Jaroše s parkem Lužánky. Vzhledem k hustému automobilovému provozu na vnitřním městském okruhu Koliště jde o spojení, kterého nově navržený objekt využívá při vtažení zeleně do vnitrobloku a doplňuje tuto pomyslnou zelenou osu. Nově navržená zástavba navazuje svou náplní na tradici kulturních budov. Svým hmotovým uspořádáním vytváří z uličních pohledů hradbu. Rozděluje se funkčně do tří samostatných hmot, galerie, pracovní platformy a administrativy. Vstupy do jednotlivých objektů jsou vedeny ze zeleného vnitrobloku, který se stává centrem dění.cs
dc.description.abstractThe specified urban piece of land is located at the corner of a city block in the historical centre of Brno. In terms of urbanism it forms a significant border between the city centre and adjacent neighbourhoods. The locality draws on the rich history of the city. It lies in a connection between green belt of parks on Koliště and related green avenue of Kapitána Jaroše and Park Lužánky Despite the dense automobile traffic on Ringstrasse the newly designed complex takes the advantage of city greenery when creating a green meadow in the courtyard. The proposed project continues in the tradition of cultural buildings on Ringstrasse. By the arrangement of solids it creates a barrier from the street view but it opens into the inner courtyard. It divides into three separately functioning objects, a gallery, a working platform and an administration building. Entries to individual objects are led through the green courtyard, which becomes the center of action.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectlaboratorycs
dc.subjectgaleriecs
dc.subjectarchitekturacs
dc.subjectkolištěcs
dc.subjectulice milady horákovécs
dc.subjectlaboratoryen
dc.subjectgalleryen
dc.subjectarchitectureen
dc.subjectKoliště streeten
dc.subjectMilady Horákové streeten
dc.titleLABORARTORY BRNOcs
dc.title.alternativeLABORARTORY BRNOen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-05-20cs
dcterms.modified2013-05-20-15:44:32cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování I.cs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid66118en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:59:55en
sync.item.modts2020.03.31 14:57:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeVrbka, Jancs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. arch. Milan Nytra (předseda) doc. Ing. arch. Maxmilian Wittmann, Ph.D. (člen) Ing. arch. Maria Topolčanská, Ph.D. (člen) Ing. Petr Suchánek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record