Show simple item record

Small-punch test of structural steels at low temperatures

dc.contributor.advisorHadraba, Hynekcs
dc.contributor.authorNěmčíková, Evacs
dc.date.accessioned2018-05-17T11:01:28Z
dc.date.available2018-05-17T11:01:28Z
dc.date.created2013cs
dc.identifier.citationNĚMČÍKOVÁ, E. Protlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.cs
dc.identifier.other67207cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/24999
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na porovnání výsledků protlačovací zkoušky na miniaturních discích s výsledky tahové zkoušky konstrukčních ocelí. Pro experimenty byly vybrány oceli P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 a 42 2707, které se používají v jaderné energetice nebo byly za tímto účelem vyvíjeny. Ze záznamů protlačovacích zkoušek byly pomocí vhodných korelačních vztahů vyhodnoceny hodnoty základních napěťových charakteristik zkoumaných materiálů, a to meze kluzu a meze pevnosti. Získané hodnoty byly porovnány s hodnotami zjištěnými konvenční tahovou zkouškou. V práci jsou uvedeny vlastní navržené korelační vztahy a porovnání teplotních závislostí získaných z protlačovacích zkoušek a tahových zkoušek. Bylo provedeno hodnocení mikrostruktury použitých ocelí a fraktografická analýza lomových ploch. Bylo zjištěno, že pro vyhodnocování základních mechanických charakteristik (meze kluzu a meze pevnosti) je nejvhodnější navrhnout vlastní korelační vztahy místo používání všeobecných vztahů z literatury. Také bylo zjištěno, že mechanismus lomu všech ocelí v celém teplotním rozsahu zkoušek (do -40 °C) byl tvárný.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is focused on comparison of small punch test results and tensile test results. For experiments were chosen steel P91, 10Ch2MFA, 20CrNi2MoV, 11 416 and 42 2707. These steel are used in nuclear power engineering, or they were developed for this purpose. Basic mechanical characteristics, namely ultimate tensile stress and yield stress, were evaluated from small punch test records of observed materials. This is done via convenient correlation relationships. Obtained values were compared with values obtained by conventional tensile tests. There are mentioned own suggested correlation relationships and comparison of temperature curves gained from small punch test and tensile test in the thesis. Assessment of microstructure of observed materials and analysis of fracture surfaces was provided as well. It was found out, that for assessing basic mechanical characteristics (ultimate tensile stress and yield stress) is the best to suggest own correlation relationships, instead of using universal relationships from literature. The fracture mechanism of all types of assessed steel was ductile in entire temperature range (up to -40 °C).en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProtlačovací zkouška na miniaturních discíchcs
dc.subjecttahová zkouškacs
dc.subjectocelcs
dc.subjectjaderná energetikacs
dc.subjectSmall punch testen
dc.subjecttensile testen
dc.subjectsteelen
dc.subjectnuclear power engineeringen
dc.titleProtlačovací zkouška konstrukčních ocelí za snížených teplotcs
dc.title.alternativeSmall-punch test of structural steels at low temperaturesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2013-06-11cs
dcterms.modified2013-06-25-07:54:07cs
thesis.disciplineMateriálové inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav materiálových věd a inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid67207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 16:12:53en
sync.item.modts2020.03.31 12:20:52en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHůlka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Švejcar, CSc. (předseda) prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Jaroslav Cihlář, CSc. (člen) prof. Ing. Rudolf Foret, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (člen) prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record